Hvorfor har generaler stjerner?

Hvordan ble stjerner symbol på offiserers rang?

Stjerner som gradstegn stammer fra middelalderen, der de ofte ble brukt av folk fra de øvre samfunnslag.

Blant de tidligste sivilisasjoner ble himmellegemer knyttet til gudene. Både grekere og romere brukte derfor ofte stjerner som symbol, og skikken fortsatte i middelalderen. Her figurerte stjerner i symbolene på flere adelige ordener – som den prestisjefulle engelske «Order of the Bath».

Herfra spredte de seg til offisersuniformen på 1700-tallet. Stjerner ble satt på skulderpynten for å vise hvilken rang bæreren hadde i offisershierarkiet. På 1800-tallet forsvant pynten, men stjernene hang igjen som en mer diskret, men effektiv måte å vise autoritet på.