Hvorfor heter den Big Ben?

Hvordan fikk Londons berømte klokketårn navnet?

Klokketårnet Big Ben i London på et bilde fra cirka 1909.

Big Ben ble bygd i 1859. Bilde fra 1909.

SVAR I nordenden av parlamentsbygningen i London ruver det berømte klokketårnet som på folkemunne har blitt kjent som Big Ben. Navnet henviser egentlig til den største av klokkene i tårnet, som ringer hver time.

Klokken ble tatt i bruk i 1859, og kjælenavnet er antakelig hentet fra navnet til ingeniøren og parlamentarikeren Benjamin Hall, hvis navn er risset inn på klokken. Hall var politikeren som hadde ansvaret for ombyggingen av det britiske parlamentet og også for installasjonen av den 13 tonn tunge klokken.