Hvorfor heter en flat skyggelue en sikspens?

Hvordan fikk luen med flat pull navnet sikspens?

Den flate luen lages tradisjonelt av seks stykker med ullstoff.

Navnet på luen stammer antakelig fra den engelske mynten «sixpence», som var den opprinnelige prisen på hodeplagget.

Luen består av seks stoffstykker – på engelsk «six pieces» – som er sydd sammen, og det er også mulig at dette er opprinnelsen til navnet. Luen kalles bare sikspens på norsk og dansk. I den engelskspråklige verden har den mange navn, blant annet «flat cap».

Bruken av lue ble innført ved lov i England i 1571. Parlamentet ville fremme salget av ull, og vedtok at alle menn over seks år måtte gå med ullue på helligdager. Overklassen var unntatt fra regelen. Den flate lua ble dermed et symbol for «mannen i gata», og langt ut på 1900-tallet var sikspensen særlig arbeiderens hode­plagg – ikke bare i Storbritannia, men over store deler av den vestlige verden.