Shutterstock

Japan avskaffer hakekorset

Svastikaen har vært i bruk i Japan i tusener av år. Men nå vil japanerne innstille bruken av den fordi den assosieres med redslene i Nazi-Tyskland før og under andre verdenskrig.

Hakekorset forvirrer turistene

For en fra vest er det lett å gå seg vill i Japans mylder av skrifttegn og symboler. Og ett symbol virker særdeles forvirrende og absolutt støtende på mange, nemlig hakekorset.

Hakekorset - eller svastikaen - brukes hyppig japanske turistbrosjyrer og på bykartene der det indikerer helligdommer og religiøse minnesmerker.

Men en undersøkelse viser at turistene forvirres av "manji" som symbolet kalles, fordi de i stedet for østerlandsk ro og åndelighet assosierer det med ondskapen som rådet i Nazi-Tyskland.

Derfor har turistmyndighetene i Japan bestemt å oppdatere kart og brosjyrer og erstatte svastikaen med det mer fredfylte pagodesymbolet, melder The Telegraph.

© Wikipedia

Folk bør sette seg inn i historien

Beslutningen har vakt sinne blant Japans akademia som mener at turistene bør lære landet å kjenne når de besøker det.

"Vi har brukt symbolet i tusenvis av år før Nazi-Tyskland innlemmet det i flagget," sier Makoto Watanabe, kommunikasjonsekspert ved universitetet i Hokkaido, til The Telegraph.

"Jeg synes det vært mye bedre å beholde symbolet og heller be folk sette seg inn i hva det egentlig betyr," fortsetter han.

Hakekorset: 3000 års fred - 25 års hat

Svastikaen har vært i bruk i 3000 år og dukker opp i mange kulturer. Både grekerne, romerne og Sør-Amerikas opprinnelige kulturer var fortrolige med svastikaen.

Jernalderfunn på Sør-Jylland i Danmark omfatter gjenstander der en svastika er avbildet.

© Wikipedia

Hakekorset ble et symbol på nazismen

I 1920 gjorde Adolf Hitler hakekorset til en del av den nazistiske bevegelsen da det ble innlemmet i partiets offisielle flagg - som "et symbol på vår kamp," som Hitler uttrykte det i Mein Kampf.

Dermed ble hakekorset for mange synonymt med hat, antisemittisme, vold, drap og død.

Ennå i dag er hakekorset omstridt i Europa. Både Tyskland og Sverige har forbudt bruken av det, og Tyskland har forgjeves forsøkt å få bruken forbudt i hele EU.