Krig og kvinnelist samlet Norden

En kvinne på tronen var uhørt i middel-alderens Europa. Likevel klarte en dansk kongsdatter å vinne hele tre riker og samle dem i en union. Takket være kløkt og styrke ble Margrete Valdemarsdatter den mektigste personen i Nordens historie.

Books:
Læs mere
● Vivian Etting: Margrete den første, Gyldendal, 1997
● Vivian Etting: Fra fællesskab til blodbad – Kalmarunionen 1397-1520, Gyldendal, 1998 ● Poul Grinder-Hansen (red.): Margrete 1., Nordisk Ministerråd og Nationalmuseet, 1996
● Anders Bøgh: Sejren i kvindens hånd, Århus Universitets-
forlag, 2003

Kanskje du er interessert i