Rigsarkivet & Wikimedia Commons
Tordenskiold noder

Arkivarer finner Tordenskiolds glemte musikk

Han er kjent som en av Nordens største sjøhelter, men funnet av noter i Tordenskiolds loggbok tyder på at musikken også var viktig for ham. Nå har sangen blitt spilt igjen for første gang på 300 år.

Rigsarkivet i København har gjort et oppsiktsvekkende funn i forbindelse med en gjennomgang av tusenvis av værobservasjoner fra århundrer med seiling.

Blant arkivene fant de en loggbok av ukjent opprinnelse som til og med inneholdt noter til et musikkstykke.

"Vi har et samarbeid med Danmarks Meteorologiske Institut, der vi henter gamle værobservasjoner fra skipsregistre og loggbøker som skal brukes til fremtidig klimaforskning. Så vi har allerede gått gjennom mange skipslogger her på Rigsarkivet, men vi har aldri funnet noter før", forteller arkivar Adam Jon Kronegh.

Det usedvanlige funnet satte i gang en større jakt på loggbokens opprinnelse, og nå er mysteriet løst: Det viser seg at notene meget vel kan være skrevet av en av Skandinavias største sjøhelter.

Kanonsalutter var et blindspor

Det viste seg imidlertid å være et stort detektivarbeid å finne loggbokens opprinnelse, for det var ikke angitt hvilket skip som hadde ført den, og forsiden var blank.

Den eneste opplysningen var at loggboken dekket perioden 1. januar 1715 - 8. mai 1715 - en særdeles aktiv periode i dansk sjøfartshistorie, da den store nordiske krigen mellom Danmark og Sverige raste.

"Det var vanlig at skipene registrerte når de passerte og hilste på andre skip ved å avfyre kanoner med løskrutt", forteller Adam Jon Kronegh.

"Så vi kunne se at dette skipet hadde saluttert andre skip, blant annet Nellebladet, Høyenhald og Leoparden. Så fant vi arkivene til disse skipene og kunne se hvilke skip de hadde registrert at de hadde saluttert på bestemte datoer. På denne måten håpet vi å speile informasjonen i registrene til de skipene som vi visste at "vårt" skip hadde møtt. Dessverre hadde ingen av de andre skipene registrert i skipsloggene sine at de hadde hilst på "vårt skip", så det var et blindspor."

Hør den gjenfunne melodien her:

Den avgjørende brikken ble funnet i Norge

Den avgjørende ledetråden for å løse mysteriet manglet derfor fortsatt. Men arkivarene la merke til at skipsjournalen virket som et utkast. Den var uten offisielle stempler og med overstrykninger og rettelser.

"Så tenkte vi: Hva om vi har den opprinnelige loggboken, den som fulgte med på reisen og ble oppbevart på skipet, og som senere ble brukt som utkast til den formelle skipsdagboken, som var det offisielle dokumentet og som ofte først ble laget når skipet var trygt i havn? Da kan vi kanskje finne den endelige skipsloggen i Riksarkivets samling?", forteller Joen Rommedahl, den andre arkivaren i saken.

Skipsjournalen var ikke i Rigsarkivets samling, men arkivarene hadde en stigende mistanke om at det kunne være snakk om Tordenskiolds opprinnelige loggbok, selv om de nesten ikke kunne tro det – det ville være et utrolig funn.

Ikke desto mindre var det akkurat det de hadde i hendene. På NTNU Universitetsbiblioteket fant Joen Rommedahl digitaliseringen av Tordenskiolds offisielle skipsjournaler og oppdaget raskt at tekstene i den danske og norske versjonen var helt identiske.

"Hele puslespillet falt på plass med denne siste avgjørende brikken, forteller Adam Jon Kronegh begeistret. "Vår beste forklaring på de identiske tekstene er at skipsjournalen vi fant i Det Kongelige Biblioteks samling i København, uten navn og opprinnelse, faktisk er Tordenskiolds ukjente loggbok som han hadde med seg på skipet Løvendals Galej."

Tilføyelsen av notene er imidlertid unik og finnes ikke i den offisielle skipsjournalen i Norge. Det er ikke kjent hvem komponisten er, men det er ikke usannsynlig at melodien ble spilt for mannskapet på Tordenskiolds berømte fregatt Løvendals Galej.