International Institute of Social History
Karl Marx

Filosof forutså revolusjonen

Den preussisk-fødte filosofistudenten skrev opprørt om industrialiseringens økonomiske skjevheter og brutale vilkår for den nye arbeiderklassen - og hans farlige tanker om et radikalt nytt politisk system gjorde ham snart til flyktning.

Som ung, radikal filosofistudent begynte Karl Marx å skrive artikler i Rheinische Zeitung der han kritiserte den konservative regjeringen i Preussen.

Da avisen ble forbudt, flyttet Marx til Paris, der han sluttet seg til en annen opposisjonell avisredaksjon. Den ble også snart stengt av myndighetene.

“Proletarer i alle land, foren dere.” Marx og Engels i Det kommunistiske manifest.

I første halvdel av 1840-tallet ble han venn med Friedrich Engels, som var sønn av en tysk fabrikkeier i England.

De to mennene flyttet senere til Brussel, der de ble medlemmer av en hemmelig, sosialistisk forening.

Sammen begynte de å arbeide med en tekst som ble utgitt under navnet Det kommunistiske manifest i 1848.

Das Kapital var Marx’ store hovedverk, men de to siste bindene ble først utgitt etter hans død.

© Zentralbibliothek Zürich

Den politiske uroen som spredte seg i flere europeiske land, ble ikke forårsaket av Marx og Engels’ skrift, som spådde en revolusjon, men det førte til at Marx måtte flykte fra by til by før han kunne slå seg ned i London med familien.

Resten av livet skrev Marx i ulike aviser samtidig som han arbeidet med boken Kapitalen, som ble fullført av Engels etter Marx’ død i 1883.

Fra land til by

Industrialiseringen på 1800-tallet førte til at mange flyttet inn til byene for å bli lønnsmottakere. Samtidig økte de økonomiske ulikhetene i samfunnet.

Effektiv produksjon i fabrikkene gjorde mange bedrifts­eiere rike mens de ansatte knapt klarte å forsørge familiene sine.

Disse forholdene så Friedrich Engels på nært hold i farens tekstilfabrikk i Manchester, og dette beskrev han senere i boken Die Lage der arbeitenden Klasse in England.

Mens fabrikkeierne tjente seg rike var gjennomsnittsarbeid­eren lutfattig på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Shutterstock

Som en reaksjon på de konservative europeiske regjeringene vokste det fram bevegelser i flere land som ville ha endringer i samfunnet – enten gjennom reformer eller revolusjon.

I disse kretsene hadde Marx’ visjon om et kommunistisk samfunn der arbeiderklassen tar makten, stor påvirkningskraft.

Hva skjedde så?

Etter den fransk-tyske krig i 1870-1871 ble Pariskommunen grunnlagt i den franske hovedstaden, som en protest mot den konservative regjeringens kapitulasjon for tyskerne.

Karl Marx skrev på et manifest om hvordan hans åndsfeller i kommunen skulle opptre.

Skriftet rakk imidlertid ikke å gå i trykken før Pariskommunen ble knust av franske regjeringstropper i mai 1871.

  • 1885: To år etter Karl Marx’ død utgis andre bind av livsverket Kapitalen – redigert av Friedrich Eng­els. Det tredje bindet, også redigert av Engels, kommer ut i 1894.
  • 1917: Vladimir Lenins bolsjeviker tar makten i Russland og utformer en politikk som bl.a. er basert på Marx’ ideer om kommunismen. Lenin tilføyer imidlertid også sine egne tanker om at en elite må styre samfunnet.
  • 1919: Etter første verdenskrig får Karl Marx’ hjemland Tyskland for første gang en sosialdemokratisk regjeringssjef med valget av Friedrich Ebert. Partiet forbys av nazistene i 1933.