Nick Harrison/Imageselect

Filosof lot seg utstoppe

Utilitarismens far så ingen grunn til at han ikke også etter døden skulle gjøre mest mulig nytte.

Den britiske filosofen Jeremy Bentham var en original – og det samme var testamentet hans. Filosofen mente at enhver handling skulle gjøre mest mulig nytte.

Før sin død i 1832 testamenterte han derfor kroppen sin til legen og vennen Thomas Smith, som skulle dissekere liket offentlig til fordel for vitenskapen.

I testamentet krevde Bentham også at hodet hans skulle balsameres og skjelettet kles i klær fylt ut med halm. Benthams idé var at hans utstoppede jeg deretter skulle tas med på fester og lignende for å hjelpe venner i sorgprosessen. Det var mer nyttig enn datidens statuer og portrettmalerier, mente han.

Legen Thomas Smith var imidlertid ingen ekspert på balsamering, og Benthams hode ble misfarget og fikk en veldig stram hud.

© Nick Harrison/Imageselect & Henry W. Pickersgill/National Portrait Gallery/Wikimedia Commons

De neste 20 årene tilbrakte Bentham i Smiths hus til legen flyttet og innså at han ikke lenger hadde plass til sin ikke-betalende leietaker.

Den utstoppede filosofen endte i stedet på University College London, hvor han har sittet siden.

I 1850 ble Benthams balsamerte hode skiftet ut med ett av voks. Det ekte hodet er imidlertid fortsatt utstilt.

© Alpha Photo/Imageselect