Musée Antoine Lécuyer

Historisk lynkurs: Hvem var filosofen Rousseau?

"Mennesket er født fritt," sa Rousseau. Men hvem var han egentlig? Vi gir deg alt som er verdt å vite om den sveitsisk-franske filosofen - og det tar bare fem minutter.

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778): Liv og levnet

Født: Genève i Sveits.

Studier: Studier i geometri, filosofi, astronomi og musikk.

Yrke: Filosof, komponist og sekretær ved den franske ambassaden i Venezia.

Mest kjente verk: «Émile», der Rousseaus teori om fri barneoppdragelse beskrives.

Sivilstand: Gift og far til fem barn. Barna ble satt bort til et hjem for foreldreløse.

«Mennesket er født fritt». Jean-Jacques Rousseau

Rousseau: De viktigste tankene

I villaen Les Charmettes i Sør-Frankrike levde Rousseau sitt «livs korte lykkelige tid» med madame de Warens.

© Mamsnyg.com & Chris Bertram

Sivilisasjon er skadelig!

I sin naturtilstand levde mennesket en nøysom og fri tilværelse. Med tiden utviklet det fornuft og evnen til samarbeid, og muligheten for et bedre liv oppsto.

Samarbeidet førte imidlertid også til unødvendige behov. Grådighet og maktsyke oppsto når menneskene sammenlignet seg med hverandre.

Likhet gir frihet

Naturtilstanden kan ikke gjenskapes, men mennesker bør innrette samfunnet slik at alle opplever en så høy grad av frihet som mulig.

Friheten kan i det moderne samfunnet bare oppnås når folk har mulighet for å leve under en lov som er lik for alle. Samfunnets viktigste oppgave er gjennom fellesskapet å sikre den enkeltes frihet, likhet og eiendom.

Barn må få utvikle seg naturlig

Et fritt samfunn krever frie borgere. Evnen til å administrere friheten læres gjennom oppdragelsen.Oppdragelsens viktigste prinsipp er at den voksne skal påvirke barnet så lite som mulig, fordi det av natur er skapt perfekt.

I tidlige år må oppdrageren sørge for å gi barnet stor fysisk frihet, slik at barnet tidlig opplever å ha herredømme over egen kropp.

Når barnet fyller 12 år, er det på tide at det lærer å tenke abstrakt. Lærdommen oppnås ikke ved å lese bøker, men gjennom egne erfaringer.

Den voksne skal støtte den unge i å danne sin egen mening uten å bry seg om hva andre mener. Samtidig må den unge lære å ta hensyn og vise medfølelse med andre.

Viktigst er at den unge lærer å tenke selv. Rousseaus teorier bryter med tidligere tiders idé om barn som vesener som skal formes til en bestemt rolle.

De nye tankene avspeiler 1700-tallets moderne verden, som er foranderlig og uforutsigbar.

Tre høydepunkter for Rousseau

  • Da Rosseau var liten, leste faren godnatthistorier for ham i form av romantiske noveller. Historiene ble senere avløst av klassiske verk fra antikken.

  • Rousseau flyttet som 20-åring inn hos den 13 år eldre rike adelskvinnen Françoise-Louise de Warens, og ble der i to år. De Warens ble hans mentor og store kjærlighet.

  • Filosofens karriere skjøt fart da han var i 40-årene. Rousseau ga på denne tiden ut sine viktigste verk og solte seg i glansen av bøkenes suksess og kollegenes beundring.

... Og et lavpunkt

  • Paranoia gjorde filosofens siste år tunge. Rousseau var overbevist om at kollegene var fiendtlig innstilt til ham. Sykdommen ødela mange nære vennskap.

Rousseau fikk innflytelse på oppdragelse

... fordi boken «Émile» dannet grunnlag for tyske teorier om lek og bevegelse som en del av skolegangen på 1800-tallet. Oppdragelses-metodene vant for alvor innpass i 1960-årene, da barns medbestemmelse og selvutfoldelse i høy grad kom på dagsordenen.

De færreste vet om Rousseau at ...

...han ble stygt skadet da han i 1776 ble løpt over ende av en grand danois. På en spasertur i Paris møtte han en vogn i en trang gate. For å unngå å bli overkjørt hoppet filosofen til side, men ble i stedet truffet av hunden, som løp ved siden av vognen.

Sammenstøtet ga Rousseau hjernerystelse og kanskje også varige skader på hjernen. Filosofens død to år senere skyldtes muligens følgeskader etter møtet med hunden, sier historikere.