Historisk lynkurs: Hvem var filosofen Søren Kierkegaard?

"Livet forstås baklengs, men må leves forlengs," sa Søren Kirkegaard. Men hvem var han egentlig? Vi gir deg alt som er verdt å vite om Kirkegaard - og det tar bare 5 minutter.

Kierkegaards hår sto 15 centimeter opp i luften, ifølge en kilde.

© Getty Images

Søren Kirkegaard: Liv og levnet

Født: København i Danmark.

Studier: Magistergrad i filosofi fra Københavns Universitet.

Jobb: Filosof, teolog, forfatter og anmelder.

Mest kjente verk: Enten–eller, et bokverk i to bind, er med på å grunnlegge den filosofiske retningen kjent som eksistensialismen.

Sivilstatus: Kortvarig forlovet, ugift, ingen barn.

3 høydepunkt i Søren Kirkegaards liv

 • Grove spøker og kvikke bemerkninger er kjøpmannssønnen Sørens spesialitet. Gutten morer seg kostelig mens han erter lærerne med sjofle stiler og øldrikking i timene.

 • Etter teologisk embetseksamen forlover Søren Kierkegaard seg med den 18-årige Regine Olsen. «Mitt hjertes herskerinne» kaller Kierkegaard sin tilkommende brud.

 • Kierkegaard nyter livet med teater, dyre restaurantbesøk og karétturer – betalt med arven etter faren. Imens skriver han det ene tunge filosofiske verket etter det andre.

...Og en nedtur

Med tungt hjerte bryter Kierkegaard forlovelsen med Regine for å vie seg til forfattergjerningen. Den uforløste kjærligheten hviler som en skygge over Kierkegaards liv.

Søren Kirkegaards viktigste tanker

 • Kritisk tenkning er viktig!
  Mennesker er ikke bare i stand til å tenke, men også til kritisk å vurdere egne tanker. Evnen til å reflektere over sin egen bevissthet vil få den enkelte til å erkjenne at det ikke er nok bare å overleve. Et menneske må også finne mening i tilværelsen og sette seg et mål med livet.

 • Sannheten er individuell
  Det tenkende mennesket vil snart oppdage at livet i seg selv ikke gir mening. Tilværelsen får først betydning når den enkelte selv tar et valg som gir hans eller hennes liv retning. «(...) det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg, å finne den ideen jeg vil leve og dø for», skriver Kierkegaard i et tidlig skrift.

 • Finn din personlige tro

  Fraværet av en absolutt sannhet og nødvendigheten av selv å velge sin vei skaper angst, fordi mennesker alltid frykter å gjøre feil valg.

  Tilstanden er uunngåelig; livet forstås baklengs, men må leves forlengs.

  Usikkerheten gjelder selv religion. Da mennesker like lite kan forstå Guds eksistens som de kan begripe en mening med livet, må den enkelte aktivt velge å tro.

  For å kunne det må den kristne utvikle sitt eget personlige forhold til Gud og på den måten finne sin personlige tro. Troen på det personlige forholdet til Gud gjør Kierkegaard kritisk til folkekirken.

  Flokkmentaliteten hindrer den enkelte i å finne sin egen tro, mener han. På samme måte fører ideen om en folkelig, nasjonal bevegelse til ansvarsløshet, ettersom den bidrar til en falsk følelse av et meningsfullt fellesskap.

  Kierkegaard avviser imidlertid ikke fellesskapet som idé; å føle ansvar for andre er en naturlig konsekvens av evnen til å tenke, mener han.

Lange spaserturer rundt i byen, der han snakket med alt og alle, var noe av det Kierkegaard hadde størst glede av.

© iamsnyg.com & Lauritz de Thurah

Søren Kirkegaard fikk innflytelse på eksistensialismen

... og de fleste regner den danske filosofen som retningens grunnlegger. Kier­ke­gaards tanker om at livet i seg selv er meningsløst og at det derfor er den enkeltes oppgave å skape mening gjennom handling, slår for alvor an etter redslene under andre verdenskrig og holocaust.

De færreste vet om Søren Kirkegaard at...

.. han trolig led av Potts sykdom, en tuberkulosevariant som gjorde ryggsøylen skjev. Selv mente Kierkegaard at skjevheten skyldtes et fall fra et tre.

Forskere mener at lidelsen kan ha kostet Kierkegaard livet. Filosofen falt om på gaten, delvis lammet. Han døde på sykehus åtte uker senere, bare 42 år gammel.

© Brian Spatola/National Museum of Health and Medicine