Shutterstock

Historisk lynkurs: Hvem var tenkeren Buddha?

"Du er hva du tenker," sa Buddha og ble inspirasjonskilde for millioner av mennesker. HISTORIE gir deg det viktigste om Buddhas liv og forteller deg mer om hvem han egentlig var.

Buddha: Liv og levnet

Født i: Lumbini, som ligger i dagens Nepal

Studie: Tenkte, mediterte og filosoferte seg frem til sin lære

Jobb: Tenker, filosof og åndelig leder

Mest kjente verk: Buddha har ikke skrevet bøker, men andre har skrevet ned hans ord og lære i en rekke verk

Sivilstatus: Gift, én sønn

Buddha: De viktigste tankene

Livet er et hjul
Tilværelsen er full av lidelse, mente Buddha. For å slippe denne smerten må mennesket først innse at livet er en uendelig gjentakelse av fødsel og død, der våre tanker i det ene livet preger det neste. Bare ved å erkjenne at livet er et hjul, drevet av årsak og virkning, kan vi bryte ut.

Begjær skaper lidelse
Mennesker er fylt av begjær etter ting, følelser og opplevelser, mente tenkeren. Alle vil ha det de ikke kan få, og mer av det de har. Den fattiges ønske er for eksempel å være rik, mens den rike vil ha mer penger. Mennesker blir aldri fornøyd, men klamrer seg til livshjulet med dets evige gjentakelse. Det konstante begjæret gjør at lidelsen fortsetter.

Treet ved Mahabodhi-tempelet er plantet av frø fra treet der Buddha fikk sin åpenbaring, tror buddhister.

© Iamsnyg.com & Alamy/Imageselect

Tomhet fører til nirvana
Ifølge Buddha er alt i livet en illusjon bestående av flyktige sanser og former. Illusjonene delte han opp i fem kategorier som han kalte skandhaer, og som består av form, sanser, forestillinger, vilje og bevissthet.

Skandhaene er alle uvirkelige og bidrar bare til å binde mennesket til begjæret.

For å komme seg fri fra lidelsen må mennesker erkjenne denne bindingen og slutte å interessere seg for illusjonen.

Bare slik kan mennesket stoppe sin evige streben etter ting, anerkjennelse og materielle goder.

Deretter kan han eller hun oppnå en høyere bevissthet ved alltid å snakke og handle rettferdig og ærlig. Den høyeste bevisstheten oppnår den som kan tømme sinnet helt for innhold.

Når et menneske kan det, vil han eller hun oppnå nirvana, en tilstand der begjæret ikke lenger eksisterer, og mennesker derfor ikke lider. Tomheten fritar også mennesker fra å bli født på ny og dermed gjennomgå nye lidelser.

Tre høydepunkt for Buddha

  • Buddha var født som prins. Under navnet Siddhartha Gautama vokste han opp uten sorger fordi foreldrene sikret seg at han aldri så eller hørte om sykdom eller ulykke.

  • Kjærligheten opplevde Siddhartha med sin kusine Yasodhara. Paret levde i stor luksus i palasset i byen Kapilavastu like ved Himalayafjellene. Sammen fikk de en sønn.

  • En dag Siddhartha hvilte seg under et tre, fikk han en åpenbaring som viste ham hvordan han kunne avskaffe lidelse. Han ble deretter kjent som Buddha – den opplyste.

...Og et lavpunkt for Buddha

  • Da Siddhartha var i slutten av 20-årene, gikk det opp for ham at mennesker kan lide og dø. Fortvilet gikk han hjemmefra for å finne svar på livets store spørsmål.

Buddha fikk innflytelse på frihetskampen

... da Kina i 1950 okkuperte Tibet. Dalai Lama, Tibets buddhistiske åndelige leder, bekjemper okkupasjonen med midler basert på buddhismens ideal om ikke-vold.

Fra sitt eksil i India arbeider Dalai Lama for å få Kina til å trekke seg ut slik at Tibet kan bli et fritt land.

Nylig fant arkeologer en kiste med restene av en hodeskalle som skal ha tilhørt Buddha.

© Chinese Academy og Social Sciences

De færreste vet om Buddha at...

.. hans jordiske rester ble fordelt mellom disiplene hans da han døde. Relikviene ble oppbevart i forskjellige skrin og tilbedt.

I løpet av århundrene gikk relikviene tapt, men arkeologer hevder fra tid til annen å finne deler av Buddha.

Blant annet dukket det nylig opp en kiste i Kina med en rest fra en hodeskalle som ifølge en innskrift har tilhørt Buddha. Forskerne vet ennå ikke om funnet er ekte.