Joseph Denis Odevaere

Hva skjedde med lord Byron?

Engelske lord Byron drømte om en gjenopprettelse av det antikke Hellas - faktisk i den grad at han selv kastet seg inn i grekernes væpnede kamp mot de osmanske besetterne.

Dikteren og adelsmannen Byron var en ledende skikkelse i romantikken, perioden som preget europeisk kulturliv fra ca. 1800 til 1850.

Nettopp hans romantiske hjerte førte også til hans altfor tidlige død.

Byron var 33 år gammel da grekerne gjorde opprør mot sine osmanske herskere i 1821.

Som andre diktere i Europa ble han grepet av begeistring. Han forestilte seg at etterkommerne av antikkens filosofer ville gjenskape det gamle Hellas.

Den britiske dikteren fulgte derfor strømmen av menn som reiste av sted for å delta i frihetskampen.

Lord Byron ble utropt til martyr

Etter ankomsten brast mange av romantikernes drømmer i møtet med virkeligheten, for krigen var preget av massakrer og overgrep som grekerne deltok i med like stor iver som de osmanske tyrkerne.

En god del av romantikerne dro hjem i forferdelse, men ikke Byron.

Han ga mye penger til nødhjelp og hadde fortsatt sine illusjoner i behold da han ble syk under sin første militære operasjon våren 1824.

Legenes behandling besto av årelatinger.

Dette svekket ham ytterligere. Lord Byron døde den 19. april, og grekerne utropte ham straks til martyr for deres sak.