F. Hals, Louvre/Shutterstock

Hvem var filosofen René Descartes?

"Jeg tenker, altså er jeg," sa René Descartes. Men hva er han ellers kjent for? Få et historisk lynkurs som gir deg det som er verdt å vite om filosofens liv.

René Descartes: Liv og levnet

Født i: La Haye, nå Descartes, i Midt-Frankrike. (1596-1650)

Studium: Studerte juss, teknikk, matematikk og astronomi ved forskjellige universiteter i Frankrike og Nederland.

Jobb: Filosof, forfatter og lærer. Offiser i hæren.

Mest kjente verk: «Medita­sjoner over filosofiens grunnlag».

Sivilstatus: Ugift.

Tre høydepunkt for Descartes

 • I 1628 flyttet Descartes til Nederland. Her innledet han et lidenskapelig kjærlighetsforhold til tjenestepiken Helena.

 • I sine unge år reiste Descartes vidt og bredt. Etterpå vendte han tilbake til hjembyen. Her solgte han alt han eide og investerte i stedet i aksjer. Avkastningen var så god at Descartes aldri mer manglet penger.

 • Descartes ble anerkjent i de høyeste kretser. Han korresponderte med berømte og kongelige, og ble av selveste Solkongen, Ludvig 14., tildelt en spesiell pensjon.

....Og en nedtur for Descartes

Descartes hatet kulde og mistrivdes derfor som privatlærer for Sveriges dronning Kristina i det iskalde Stockholm. Etter noen måneder fikk han lungebetennelse og døde.

René Descartes: De viktigste tankene

 • Ingenting er helt sikkert! Descartes gjorde en dyd av å tvile på alt. Særlig mente han at sansene er bedragerske.

  For eksempel kan voks føles som en hard klump i hånden, men det sier ingenting om hva stoffet er, ettersom voks også kan være flytende. Ting sanset i drømme er jo heller ikke virkelige, påpekte filosofen.

 • **Gud fins likevel :**Selv om Descartes tvilte på stort sett alt, var han overbevist om at Gud eksisterte. Ettersom mennesker selv er ufullkomne, kan de ikke forestille seg en fullkommen Gud, mente filosofen.

  Siden Gud ikke kan være noe som mennesker forestiller seg, må selve tanken om guddommen altså komme fra Gud selv, hevdet Descartes.

 • Kropp og sjel er atskilt:Sjelen og kroppen har ingenting med hverandre å gjøre, mente Descartes.

  Kroppen har fysisk form og fins uansett om noen ser den eller ei. Sjelen, som for Descartes består av tanken eller bevisstheten, er det derimot ingen som kan se eller sanse. Bare det enkelte mennesket vet at den fins, fordi han eller hun tenker og føler.

  Teorien om en fullstendig atskillelse mellom sjel og kropp ga imidlertid Descartes en rekke problemer.

  Blant annet hadde han problemer med å forklare hvordan fysisk smerte førte til følelser som frykt og sorg.

  For å forklare denne sammenhengen utviklet filosofen en teori om at kropp og sjel sto i forbindelse med hverandre gjennom glandula pinealis, som er hjernens konglekjertel.

  Da dette ikke løste problemet, fordi konglekjertelen jo er en del av kroppen, endte Descartes med å si at man best forsto sammenhengen mellom kropp og sjel hvis man ikke tenkte for mye over det.

Descartes ble begravd på Adolf Fredrik-kirkegården i Stockholm, men ble senere flyttet til Frankrike. Kirken er av nyere dato, men har en minneplate for Descartes.

© Iqqpema

Descartes fikk innflytelse på matematikk

.... fordi han mente at matematikk i motsetning til mye annet var noe man kunne analysere seg frem til og dermed være sikker på. Filosofen fant opp koordinatsystemet og utviklet analytisk geometri, blant annet en metode til å regne ut arealet av sirkler og trekanter.

Få vet at

... Descartes som 23-åring fikk en rekke visjoner. Filosofen kunne ikke fordra kulde. Han trakk seg derfor en kald kveld i november 1619 tilbake til et værelse der det sto en kakkelovn med god fyr i.

Her fikk filosofen tre syner som viste hvordan han kunne fornye matematikk og vitenskap, og hvordan all kunnskap hang sammen. Like etter formulerte han sin berømte setning «Jeg tenker, altså er jeg».