Moshe Milner/Gov. Press, Israel

Hvem var filosofen Simone de Beauvoir?

"Kvinne er noe man blir," sa Simone de Beauvoir, men hvem var kvinnen bak ordene? Få et historisk lynkursus som gir deg det viktigste om filosofens liv.

Simone de Beauvoir: Liv og levnet

Født: 9. januar 1908 i Paris, Frankrike

Studier: Filosofi ved Sorbonne-universitetet i Paris

Jobb: Gymnaslærer, senere filosof og forfatter

Mest kjente verk: «Det annet kjønn», «Le deuxième sexe», som utkom i 1949

Sivilstatus: Ugift, ingen barn

Tre høydepunkt for Simone de Beauvoir

 • «Hun tenker som en mann», sa faren, Georges, om Simone mens hun ennå var liten jente. Farens beundring styrket Simones ambisjoner senere i livet.

 • «Aldri har jeg vært så lykkelig», jublet Beauvoir da hun som 21-åring møtte kollegaen Jean-Paul Sartre. Møtet ble innledningen til et livslangt kjærlighetsforhold.

 • Boken «Det annet kjønn» gjorde i 1949 Simone de Beauvoir til et ikon for den moderne kvinnebevegelsen. Invitasjoner til foredrag og intervjuer strømmet inn.

...Og en nedtur

 • Et forhold til en 17-årig kvinnelig elev kostet de Beauvoir en karriere som gymnaslærer. I 1943 mistet hun permanent retten til å undervise i Frankrike.

Simone de Beauvoir: De viktigste tankene

 • Alle har et valg!
  Gud fins ikke og kan derfor ikke brukes som rettesnor for hva som er rett og galt, mente Beauvoir. Guds fravær betyr ikke at alt er likegyldig. Tvert imot gir det mennesket et spesielt ansvar for å ta stilling og handle etter egen samvittighet og overbevisning.

 • Døden gir livet mening Når livet er slutt, forsvinner vi, mente Simone de Beauvoir. Døden er imidlertid ikke noe å være redd for, men en viktig del av tilværelsen. Uten den ville livet mistet sin mening. Alt blir nemlig likegyldig og mister perspektiv hvis ingenting tar slutt noen gang. Uten døden ville vi ganske enkelt ikke vært mennesker.

 • Kvinnen skal være fri

  Alle mennesker har ansvar for sitt eget liv, mente Simone de Beauvoir, men ikke alle har like muligheter for å handle. For eksempel lever kvinner på menns premisser.

  Menn er, ifølge samfunnets regler, fullverdige mennesker, mens kvinner blir sett som annenrangsmennesker som må innordne seg. Frigjøring kan kvinner bare oppnå ved å ta et oppgjør med samfunnets krav. For kvinne er ikke noe man er født som. Det er noe man blir, hevdet Beauvoir. Med det siktet hun til at kvinner ble oppdratt til en underlegen rolle.

  Kvinner måtte også ta et oppgjør med ekteskapet og morsrollen, der det ble forventet at hennes behov skulle underlegges andres.

  Filosofen så imidlertid ikke på menn som fiender, men som medofre. Også menn er påtvunget bestemte roller og normer. Bare ved å kjempe sammen kan de to kjønnene endre samfunnet og dermed vinne ekte frihet.

Studietiden tilbrakte Simone de Beauvoir mye tid på lesesalen på Sainte-Geneviève-biblioteket i Paris.

© iamsnyg.com & Marie-lan Nguyen

Simone de Beauvoir fikk innflytelse på kvinnesaken

Særlig etter at hun i 1972 hadde erklært seg som feminist. Simone de Beauvoir var blant annet medforfatter av en erklæring for fri abort, underskrevet av 343 prominente kvinner.

Hennes syn på fri kjærlighet gjorde henne dessuten til rollemodell for tidens kvinner.

De færreste vet om Simone de Beauvoir...

... at hun drømte om å bli nonne. Som elev på bibelskolen svermet unge Simone for Jesus. Han var en romantisk helt i hennes øyne, men som 14-åring begynte hun å sette spørsmålstegn ved den kristne troen, og kort tid etter ble hun ateist. Fraværet av troen på en gud ble et viktig punkt i Beauvoirs lære.

LES OGSÅ: Eksistensialismens historie fra Sartre til The Cure