International Institute of Social History

Hvem var ideologen Karl Marx?

"Religion er opium for folket", sa Karl Marx, men hvem var egentlig mannen bak ordene? Her får du et historisk lynkurs som gir deg det viktigste om ideologens liv.

Karl Marx: Liv og levnet

Født: Trier i Tyskland

Studier: Filosofi, litteratur og økonomi ved universiteter i Bonn, Berlin og Jena

Jobb: Politisk tenker, filosof, forfatter og journalist

Mest kjente verker: Kapitalen, et bokverk i tre bind, samt kampskriftet Det kommu­nistiske manifest

Sivilstatus: Gift og far til sju barn

Karl Marx. Viktigste tanker

Arbeid skaper verdiene
Når folk kjøper varer, håver fabrikkeieren inn penger. Det er urettferdig, sier Marx, for varene har bare verdi fordi arbeideren har tilvirket dem.

Når fabrikkeieren tar mer for varen enn han gir arbeiderne i lønn, utnytter han folkene sine for å skaffe seg egen profitt, sier Marx.

Herskerne styrer tankene
Kunst og kultur bygger ikke på kunstnerens selvstendige tanker. De er uttrykk for herskernes tanker, sier Marx.

Når heltene i skuespill for eksempel blir fremstilt som flittige og lojale, er det fordi fabrikkeierne ønsker at arbeiderne skal oppføre seg slik. Religion er skapt for å avlede arbeidernes oppmerksomhet og er opium for folket, sier Marx.

Klassene vil forsvinne
Samfunnet er preget av motsetninger mellom de ulike klassene, særlig mellom kapitalistene, som eier jord og maskiner, og arbeiderne, som må selge arbeidskraften sin.

Motsetningsforholdet vil vokse og til slutt ende med at arbeiderne starter en revolusjon, forutsa Marx.

Uten stater og nasjoner blir landegrenser overflødige, mente Marx, som også antok at den verdensomspennende sosialismen kom til å avskaffe både krig og fattigdom.

Etter revolusjonen vil de opprette en stat der lederne deres med hard hånd kan avskaffe kapitalismen. Når det er gjort, vil de avskaffe klassene og la alle eie alt i fellesskap. Ettersom alle motsetninger skyldes ulikhet mellom klassene, er det ingen konflikter i det klasseløse samfunn, og statsmakten er derfor overflødig.

I stedet vil arbeiderne opprette små kommuner som skal stå for den daglige ledelsen av lokalsamfunnet. Marx mente at alle land med tiden ville bli sosialistiske.

3 høydepunkt for Karl Marx

  • Marx’ studietid var munter. Den unge Karl boltret seg i politiske foreninger, men var også svært aktiv i studentenes drikkeklubb, der han sløste bort en del av familieformuen.

  • Baronesse Jenny von Westphalen var Marx’ store kjærlighet, og selv om den adelige familien var imot det til å begynne med, gjengjeldte Jenny følelsene hans. I 1843 giftet de seg.

  • I 1848 skylte en opprørsbølge over Europa, og alt tydet på at Marx’ drømmer om en revolusjon skulle gå i oppfyllelse. Han fulgte begivenhetene beruset av begeistring.

...Og en nedtur for Marx

  • I 1849 flyttet Marx med familien til London, der de levde i stor fattigdom. På grunn av de kummerlige forholdene døde tre av Marx’ i alt sju barn før de var fylt to år.

Karl Marx fikk innflytelse på kommunismen

Det kommunistiske manifest, et politisk kampskrift som Marx skrev sammen med Friedrich Engels, dannet grunnlag for de kommunistiske partiene.

Karl Marx kritiserte imidlertid senere fortolkninger av hans lære med ordene «Er det noe jeg vet jeg ikke er, så er det marxist».

På Chethams bibliotek i Manchester forberedte Marx Det kommunistiske manifest.

© Alamy/Imagese & Iamsnyg.com

Ikke alle vet om Karl Marx at...

...han som gutt ble formanet av sin mor til å skifte undertøy minst en gang i uken, men hørte aldri etter. Heller ikke som voksen gjorde tenkeren et stort nummer ut av sin personlige fremtreden og hygiene.

«Å vaske seg, stelle seg og skifte sengetøy er noe han sjelden gjør», skrev en politispion om tenkeren. Da Marx døde, etterlot han seg en rotete leilighet full av aviser og sigaraske.