Rothschild: Lånte penger til Europas overhoder

I løpet av få år steg Rothschild-familien opp fra Frankfurts jødiske getto og tjente seg så søkkrik at den kunne finansiere kriger og industrialisere hele Europa.

En slitt skrivepult, en vaklevoren stol og en tung kiste er de eneste møblene i Mayer Amschel Rothschilds arbeidsrom. Han sitter og noterer ved skrivebordet mens hans kone og ti barn bråker i den trange stuen vegg i vegg.

På slutten av 1700-tallet bor familien i den overfylte gettoen i Frankfurt. Tilværelsen er hard for jødene, men Rothschild har bare ett inderlig ønske: Han vil frem i verden.

Derfor har han i all stillhet knyttet kontakter til mektige menn i området – blant andre den rike prins Vilhelm av Hessen-Kassel.

Rothschild har notert seg at prinsen har en stor interesse for sjeldne mynter. Derfor har han i lang tid diskret samlet mynter og solgt dem til prinsen – til under markedspris.

Samtidig har Rothschild begynt å handle med luksusvarer som vin, skinn, malerier og skulpturer og dermed fått etablert forbindelser til byens overklasse.

Låner penger til hertug

Med årene lykkes Rothschilds strategi. De velstående i området får tillit til den taktfulle og diskré jøden, og da prins Vilhelm blir kurfyrste, får Rothschild ansvaret for den kongelige økonomien.

I samme periode sender Rothschild fire av sine sønner til Europas viktigste storbyer: Wien, London, Napoli og Paris. Her stifter de hver sine egne handelsfirmaer og får raskt suksess.

Mest fremgangsrik er Nathan i London. Han handler først med tekstiler, men i 1809 kaster han seg over handel med gullbarrer. To år senere er han så rik at han kan låne penger til selveste hertugen av Wellington.

Nathan utfører arbeidet så godt og umerkelig at han i 1814 blir den britiske regjeringens hemmelige bankier til finansiering av Napoleonskrigene.

Han skal blant annet veksle gull til franske franc og sende dem videre til fronten. Dette er mulig fordi Nathan og brødrene hans med tiden har bygd seg opp et enormt nettverk blant skipsredere, transportselskaper og finansfolk i hele Europa.

Seier gjør brødrene rike

Da Napoleon taper ved Waterloo, får Nathan – takket være stråmenn – kjennskap til utfallet av slaget før Storbritannias regjering.

Finansmannen kjøper opp britiske statsobligasjoner til lavpris før nyheten om seieren få timer senere sender verdien til himmels. Det gjør brødrene Rothschild ufattelig rike.

I årene som følger fyller familien sin allerede bugnende pengebinge ved hjelp av spekulasjon og lånevirksomhet. På et tidspunkt kjøper de opp samtlige franske statsobligasjoner og selger dem igjen få timer senere bare for å demonstrere at de kan kontrollere et helt land.

Nok en maktdemonstrasjon finner sted i 1825. Et krakk blant 145 engelske banker truer med å knekke sentralbanken Bank of England.

Rothschildene sender skip med penger fra Østerrike og Russland til London og spenner ut et sikkerhetsnett under Storbritannias økonomi.

I 1830-årene gjennomfører brødrene transaksjoner for regjeringene i blant annet Frankrike, Preussen, Østerrike og Spania. De står for det amerikanske konsulatsvesenets pengesaker og er aktive gjennom agenter i land som India, Cuba og Australia.

Rothschild-familien blir med god grunn kalt «overhode for hele verdens pengemarked», og sitter på klodens største private formue.

Makten ble i familien

Familieoverhodet Mayer Rothschild dør i 1812, og Nathan i 1836. Formuen holdes i familien gjennom flere strategiske ekteskap, og slekten utvider stadig makten.

I 1871 står Rothschildene bak gjenoppbyggingen av Frankrike etter krigen med Tyskland og driver samtidig industrialiseringen frem ved å finansiere jernbaner og infrastruktur over hele Europa.

I dag er Rothschild fortsatt en økonomisk maktfaktor og rår over banker i blant annet USA, Sveits og Frankrike. I 2008 skrev avisen Daily Telegraph at slekten er synonym med makt og penger i en så enorm utstrekning at «ingen annen familie noen gang har matchet den».