Wassily Kandinsky/Public Domain
Komposisjon V

Hvem malte det første abstrakte maleriet?

Tradisjonelle portretter og landskapsmalerier ble satt til side da en russisk kunstmaler omkring 1900-tallets begynnelse besluttet at kunst ikke behøver å forestille noe vi kan gjenkjenne.

«Det er virkelig verdens første abstrakte maleri, for på den tiden malte ikke en eneste maler i abstrakt stil. Det er et historisk maleri.»

Slik skrev den russiske maleren og kunstteoretikeren Vasilij Kandinskij i 1935 om et av maleriene sine i et brev til eieren av et kunstgalleri i New York. Ordene ble ikke tatt ut av løse luften, for ifølge mange kunsthistorikere er Kandinskij den første som laget et helt abstrakt maleri, på begynnelsen av 1900-tallet.

En ny kunstart blir født

Maleriet som Kandinskij omtalte i brevet sitt, er Komposisjon V. Verket ble stilt ut i München i 1911, og Komposisjon V var dermed det første abstrakte maleriet som nådde ut til et bredt publikum.

Maleriet var den fysiske inkarnasjonen av et nytt kunstnerisk uttrykk – abstrakt kunst – som Kandinskij selv hadde referert til i et manifest fra 1909, der han beskrev den nye kunstretningen og forklarte dens ideologiske grunnlag.

Et hovedpoeng i manifestet er at abstrakt kunst bruker et visuelt språk i form av mønstre, farger og linjer for å lage komposisjoner som ikke er bundet av den verden vi ser rundt oss.

Komposisjon V

Tre av Kandinskijs verker ble beslaglagt og destruert av nazistene på 1930-tallet, men Komposisjon V overlevde.

© Wassily Kandinsky/Public Domain

Andre malte også abstrakt

Mens Kandinskij malte Komposisjon V, var også andre kunstnere i gang med å lage verker med elementer som i dag ville bli betegnet som abstrakt kunst.

Selv om Kandinskij av mange beskrives som den første abstrakte maleren, er det derfor vanskelig entydig å tildele ham den tittelen, fordi nye kunstretninger ofte oppstår gradvis over tid og kan være et resultat av en kollektiv utvikling i en bestemt retning.

Robert Delaunay, Mikhail Larionov, Natalja Gontsjarova, Kasimir Malevitsj og Hilma af Klint er andre fremtredende kunstnere som også var pionerer innen abstrakt kunst.

LES OGSÅ: Jackson Pollock: Døddrukken drypp-maler frigjorde kunsten