Yuri A/Shutterstock & Hôtel des ventes de Montpellier
Gabon Maske

Kunsthandler beskyldes for å snyte eldre ektepar for millioner

Kunsthandleren fortalte paret at han ville betale 1700 kroner for en afrikansk maske - og så solgte han den for nesten 50 millioner. Nå har ekteparet saksøkt ham.

Frankrike var en av verdens største kolonimakter, med et imperium som strakte seg fra Amerika til Asia. Og ettervirkningene av denne fortiden kan dukke opp på de merkeligste steder, som hos et eldre fransk ektepar i den sørfranske byen Nimes.

De to franskmennene ryddet opp i huset sitt og fant en gammel afrikansk maske som de hadde glemt alt om.

En lokal kunsthandler vurderte masken og kjøpte den for €150 (1700 kr). Noen måneder senere leste paret i avisen at han hadde videresolgt masken for 4,2 millioner euro (nesten 50 millioner kroner).

Det viste seg nemlig at det var snakk om en sjelden Ngil-maske, som på 1800-tallet ble brukt i ritualer utført av Fang-stammefolket i dagens Gabon.

Maskene var en fast del av bryllups- og begravelsesseremonier og representerte ofte inkarnasjonen av forfedrenes ånder eller overnaturlige vesener. Stammefolket mente at maskene kunne gi forbindelse til åndeverdenen og sikre beskyttelse og velvære i samfunnet.

Nå har det eldre ekteparet saksøkt kunsthandleren for bedrageri - og ifølge retten har de en god sak.

Prisen ble ganget med 28 000

På grunn av den pågående rettssaken er navnene på partene ikke offentliggjort. Vi vet imidlertid at paret er 81 og 88 år gamle og solgte masken til kunsthandleren - kjent som "Mr Z" - i september 2021.

I stedet for å stille ut masken i butikken sin, kontaktet kunsthandleren umiddelbart tre ulike auksjonshus i Frankrike for å få den taksert. Først henvendte han seg til auksjonshusene Drouot Estimation og Fauve Paris, som kun takserte masken til henholdsvis 120 euro og 600 euro.

Den endelige verdivurderingen ble imidlertid utført av en spesialist på afrikanske artefakter som karbon-14-daterte masken og undersøkte den ved hjelp av massespektrometri. Spesialisten kunne fastslå at masken stammer fra 1800-tallet, og en etnolog vurderte til og med at masken sannsynligvis ble brukt i renselsesritualer utført av Ngil-samfunnet - en hemmelig organisasjon i Fang-stammen.

Med denne analysen i hånden solgte Mr. Z masken gjennom auksjonshuset i Montpellier for 4,2 millioner euro, en salgspris som var 28 000 ganger høyere enn innkjøpsprisen.

Gabon Maske

Gabonesere protesterte allerede da masken ble solgt i mars 2022 fordi de mente at salget ikke var lovlig. De mente at masken var stjålet fra Afrika og burde leveres tilbake.

© Hôtel des ventes de Montpellier

Kunsthandler: Jeg visste intet

Masken ble opprinnelig brakt til Frankrike av ektemannens bestefar, som var fransk koloniguvernør i Afrika. Den er ekstremt sjelden utenfor Gabon, og det finnes mindre enn et dusin eksemplarer av den på museer rundt om i verden.

Det franske paret var imidlertid ikke klar over maskens enorme verdi og hevder at kunsthandleren villedet dem. Han skal ha unnlatt å avsløre sine mistanker om gjenstandens virkelige verdi og holdt tilbake informasjon om masken.

"Bare en person med perfekt kunnskap om kunstmarkedet er i stand til å selge gjennom et auksjonshus etter å ha bedt om en karbon-14-ekspertise og fått hjelp av en ekspert på afrikanske masker", argumenterer paret ifølge de franske rettsdokumentene.

Forsvaret mener imidlertid at kunsthandleren - som ikke er utdannet antikvar - ikke kan betraktes som takseringsekspert. De hevder at han har begrenset kunnskap om afrikansk kunst. Ifølge forsvaret innhentet han ekspertvurderinger etter anbefaling fra auksjonshuset, ikke fordi han mente at objektet hadde en høyere verdi.

Rettssaken pågår fortsatt, men 28. juni avgjorde appelldomstolen i Nimes at parets sak har et solid juridisk grunnlag. Som følge av dette har de beordret at inntektene fra salget av masken skal fryses inntil saken er avsluttet.

Dette er dårlig nytt for Mr Z, som først forsøkte å unngå søksmål ved å tilby paret 300 000 euro i kompensasjon, noe som ble avvist.

Saken har blitt omtalt av den franske avisen Le Monde, som fastslår at opprinnelige eiere ofte mottar en erstatning – hvis salget da ikke blir helt annullert – i saker hvor kunstgjenstander er blitt solgt langt under deres egentlige verdi.