The Metropolitan Museum of Art, Jacques-Louis David

Maleri av fransk aristokrat skjulte en hemmelighet

Ny studie av berømt maleri avslører hvordan en fransk rikmann i 1788 desperat forsøkte å skjule sin fortid da den blodige revolusjonen nærmet seg.

I 1788 fikk den franske aristokraten Antoine Laurent de Lavoisier malt et portrett av seg selv og sin hustru. Få måneder før den franske revolusjon brøt ut, hadde han det travelt med å vise hvor spartansk han levde, mens han forsket i kjemi. Veggene er grå, og på bordet ses vitenskapelige instrumenter.

Nå har eieren av maleriet – The Metropolitan Museum of Art i New York – undersøkt det med infrarød fototeknikk og røntgenfotografering. Undersøkelsene avslører at et annet maleri opprinnelig prydet lerretet.

På det første maleriet ses de Lavoisier ikke i rollen som opplysningsmann – her skryter han i stedet av sin velstand. De Lavosier var aristokrat og skatteoppkrever. På 1700-tallet var skatteoppkrevningen overdratt til private, som tjente store summer på å inndrive skatter.

Mens sinnet mot kongen og aristokratiet tok til i 1788, fikk de Lavoisier det travelt med å fjerne alle spor av sitt luksusliv. Kunstverket ble malt over og fikk et mer folkelig uttrykk.

© The Metropolitan Museum of Art, Jacques-Louis David

Redningsplanken

På maleriet fra 1788 er de Lavoisiers hustru enkelt kledd.

© The Metropolitan Museum of Art, Jacques-Louis David

© The Metropolitan Museum of Art

Originalen

På det opprinnelige maleriet bar hustruen en høy hatt – som Frankrikes forhatte dronning, Marie-Antoinette. På de Lavoisiers jakke kan det anes store gullknapper.

© Metropolitan Museum of Art

Folket lot seg ikke narre

Da kongen ble avsatt, hadde franskmennene imidlertid ikke glemt hvem de Lavoisier var, og han mistet alt. Mens Frankrikes undertrykte tok hevn for århundrers lidelser, hjalp det ikke rikmannen at han faktisk også var vitenskapsmann.

De Lavoisier hadde f.eks. oppdaget viktigheten av oksygen under forbrenning. Skatteoppkreveren ble halshugget i 1794.