Public Domain
Mona Lisa av Leonardo da Vinci

Mona Lisa skjuler en giftig hemmelighet

Nye analyser av malingen som er brukt på Mona Lisa og Nattverden, viser at Leonardo da Vinci var langt forut for sin tid på enda en måte.

Få malerier har blitt gransket så nøye som Leonardo da Vincis to berømte mesterverk, Mona Lisa og Nattverden.

Men nå har kjemikere og kunsteksperter avslørt at maleriene skjuler en helt ny og giftig hemmelighet.

Ved hjelp av kjemiske analyser, røntgen og infrarød spektroskopi av tidligere prøver fra Mona Lisa og Nattverden har ekspertene funnet spor av plumbonakritt.

Dette er et spesielt giftig stoff som oppsto som en kjemisk reaksjon etter at oljen i da Vincis maling ble blandet med små mengder bly. En reaksjon som det ser ut til at den berømte maleren bevisst ønsket å oppnå.

Detroniserer Rembrandt

Ifølge forskerne oppnådde da Vinci reaksjonen ved å eksperimentere med bruk av blydioksid i malingen. Når det dannes plumbonakritt i malingen, tørker den raskere - en teknikk som eksperter tidligere har trodd ble oppfunnet av den nederlandske maleren Rembrandt på 1600-tallet.

Men ifølge de nye analysene kan det meget vel ha vært da Vinci som oppfant teknikken.

"Alt som kommer fra Leonardo er veldig interessant, for han var selvfølgelig kunstner, men han var også kjemiker og fysiker - han hadde mange ideer, og han eksperimenterte", forteller Gilles Wallez, professor ved Sorbonne-universitetet i Paris og en av forskerne bak den nye studien, til nyhetsmediet CNN.

Forskerne har også gjennomgått Leonardo da Vincis egne tekster, og selv om det ikke er bevart noen kilder der han beskriver denne teknikken, viser tekstene at han kjente til plumbonakritt. Han tok imidlertid lett på stoffets giftighet da han anbefalte det til hud- og hårbehandling.

Carmen Bambach, ekspert på italiensk kunst ved Metropolitan Museum of Art i New York, kaller funnet "utrolig spennende" og beskriver den nye kunnskapen om da Vincis malemetoder som "ekstremt viktige nyheter for kunstverdenen".

Nattverden av Leonardo da Vinci.

Prøvene som er tatt fra Mona Lisa og Nattverden, er så mikroskopiske at de ikke kan ses med det blotte øye.

© Public Domain