D.D. Zhang et al./Science Bulletin
Avtrykk av hender og føtter

Når ble vi kunstnere?

For omkring 200.000 år siden laget to barn avtrykk av hendene og føttene sine. Nå er de nettopp blitt utnevnt til verdenshistoriens aller første kunstnere.

Et nytt arkeologisk funn har nylig endret historikernes oppfatning av når mennesket begynte å skape kunst. Funnet – avtrykk av flere hender og føtter – ble gjort i 2018 i Tibet og er ifølge dateringen ca. 169.000 til 226.000 år gamle.

Skanning av avtrykk av hender og føtter

3D-skanninger viser tydelige avtrykk av både hender og føtter.

© D.D. Zhang et al./Science Bulletin

Dermed er avtrykkene opp mot fire ganger eldre enn de berømte hulemaleriene i bl.a. Spania, Frankrike og Indonesia, som tidligere er blitt betraktet som noen av de tidligste eksemplene på menneskeskapt kunst.

Avtrykkene kan betraktes som kunst

Det tibetanske funnet består av fem håndavtrykk og fem fotavtrykk, som er satt i myk kalkstein som siden er herdet. Avtrykkene er blitt analysert av amerikanske kunstforskere fra Cornell University, som konkluderer med at avtrykkene er satt bevisst – og at de dermed kan betraktes som kunst.

Forskerne har lagt vekt på at avtrykkene utviser en viss komposisjon og ingen steder overlapper hverandre. Dessuten er de plassert slik at de ikke kan være satt ved tilfeldige bevegelser.

Avtrykk av hender og føtter

Avtrykkene er satt i myk kalkstein nær en varm kilde. Steinen er med tiden blitt herdet.

© D.D. Zhang et al./Science Bulletin

Funnet er interessant fordi kunst typisk blir assosiert med sans for estetikk og kreativitet – og dermed en mer avansert hjerne. De nye avtrykkene kan dermed være et bevis på at de tidlige menneskene kunne tenke mer abstrakt enn man hittil har antatt.

Vurdert ut fra størrelsen på avtrykkene er kunstnerne trolig to barn på sju–tolv år. Om de har vært Homo sapiens eller har tilhørt en annen menneskeart, er uvisst.