Getty Images & Alamy/Imageselect

Litt om lirekassen: Pipene gir melodien

Det transportable pipeorgelet spilte sin første melodi allerede på 1700-tallet, men ble først populært i århundret etter. Piper og matematikk er instrumentets viktigste elementer, og i dag spiller lirekassen fortsatt.

Inspirasjonen til lirekassen kom fra den greske matematikeren Ktesibios, som på 200-tallet f.Kr. fant opp pipeorgelet.

Instrumentet hadde piper som ved hjelp av luft ga lyd fra seg. Samme prinsipp ble brukt til lirekassen, som kom på gaten alt på 1700-tallet.

Oppfinnelsen av den moderne lirekassen sto imidlertid den tyske orgelmakeren Ignaz Bruder for. I 1806 grunnla han orgelfirmaet Gebrüder Bruder i den sørtyske byen Waldkirch, og han tegnet og skrev om lirekassens funksjon. En annen stor lirekassefabrikant var den italienskfødte Giovanni Battista Bacigalupo.

Lirekassene hans var berømt fra 1877, da han startet familiebedriften som frem til 1975 leverte lirekasser så langt av gårde som til USA og Mexico.

Musikken kom fra valsen på lirekassen

Melodiene var kodet med messingstifter i en valse. Orgelbyggere slo en stift i valsen for hver tone i melodien, og lengre toner ble skapt ved å bygge en bro mellom stiftene.

Vippearmer løftet seg når de traff messingstiftene i valsen. De åpnet ventilene, som slapp luft inn i pipene, slik at tonene kom ut.

Lirekassespilleren dreide en håndsveiv bakpå instrumentet. Ved hjelp av et såkalt snekkedrev fikk håndsveiven valsen med den innkodete musikken til å rotere.

Klikk på tegningen og lær mer om lirekassen

Lirekassen spiller stadig

I flere år har lirekassens melodier vært å høre på festivalen International Organ and Barrel Organ Festival.

Her møttes flere hundre lirekasse-entusiaster fra hele Europa for å spille for hverandre.

Om denne lirekasseentusiasten har deltatt på festivalen er uvisst, men han er da i hvert fall med til å gi lirekassen en moderne oppdatering.

Video