Massegraver avslører gåten bak Svartedauden

Midt på 1300-tallet feier pesten over Europa. Massegraver fylles til randen og byer legges øde. I avmakt tyr de lærde gjerne til fantasifulle forklaringer på den dødelige sykdommen. Men nå – etter 650 år – kan forskerne endelig peke på årsaken til svartedauden, og forklare hvordan den spredte seg.

Pesten oppsto i Asia og spredte seg til Europa.

Books:
Læs mere
● John Hatcher: The Black Death, Phoenix, 2009 ● Susan Scott & Christopher Duncan: Return of the Black Death
– The World's Greatest Serial Killer, John Wiley & Sons, 2004 ● Philip Ziegler: The Black Death, The History Press, 2010

Websites:
www.tinyurl.com/384hgv