Shutterstock

Når begynte vi å ta på oss klær?

Skinnklær forfaller og etterlater ingen arkeologiske spor, men eksperter har funnet en annen ledetråd – nemlig lus.

Da våre forfedre først begynte å dekke seg til, iførte de seg dyreskinn som fort ble slitt i stykker og ikke har etterlatt noen arkeologiske spor. En god ledetråd er imidlertid funnet av 780 000 år gamle steinredskaper for bearbeiding av dyrehud, men det er usikkert om skinnet ble brukt til klær eller til å bygge boplasser.

Et annet spor er en rekke ca. 40 000 år gamle nåler, men de tyder på at folk på det tidspunktet allerede sydde "avanserte" klær og derfor må ha hatt klær lenge.

Et mer nøyaktig estimat på et årstall kommer fra University of Florida, der en studie i 2011 fastslo at klær så dagens lys for ca. 170 000 år siden. Studien er basert på DNA-analyser av lus, som viser at insektet genetisk delte seg i hode- og kroppslus på dette tidspunktet.

Kroppslus kan ikke overleve direkte på menneskekroppen, og dens framvekst tyder derfor på at den lille parasitten har hatt mulighet til å gjemme seg i klesfoldene.

VIDEO: Se steinalderklær rekonstruert digitalt

Video