Når ble det slutt på ridderturneringer?

Hvor lenge fortsatte adelen i Europa med å arrangere ridderturneringer?

De kraftige rustningene var ikke nok til å avverge ulykker under turneringene. Derfor fikk ridderne mer sikkerhetsutstyr.

Ridderturneringer frem til 1624

Den klassiske ridderen med kraftig pansring og lanse mistet sin militære betydning i første halvdel av 1500-tallet. Men den tradisjonelle kampformen overlevde som sport for adelige i flere år til. I England avholdt kongene en ridderturnering på årsdagen for sin kroning frem til 1624. Og selv etter det sto lansekamper på programmet når de kongelige festet.

Ridderturneringer opphørte tidligere i Frankrike

På den tiden var det slutt på turneringene i Frankrike. En ulykke hadde nemlig kostet kong Henrik 2. livet i 1559 da kan kjempet mot kommandøren for sin egen garde. Lansene var laget slik at de ble til splinter hvis de møtte hard motstand. En stor treflis fra adelsmannen Gabriel Montgomerys lanse trengte inn i kongens hodeskalle.

Ulykker skjedde ofte under ridderturneringer

Ulykker som denne forekom relativt hyppig under turneringer, selv om det ble gjort mye for å forbedre sikkerheten. Englands beryktede kong Henrik 8. slapp levende fra et voldsomt sammenstøt i 1528, men eksperter mener han pådro seg permanente skader i hjernen som forårsaket den ekstreme overvekten og tyranniske adferden.

Under Olavsfestdagene i Trondheim fra 28. juli til 3. august i år kan publikum for første gang få oppleve det arrangøren kaller «en ekte ridderturnering». I tre dager skal åtte riddere kjempe mot hverandre, til en vinner kåres. Utstyret som brukes, vil være identisk med det ridderne brukte før i tiden, og en av deltakerne – Erik Dahl Ryen – ble verdensmester i sporten i 2011. "Dette er ikke blitt gjort før, vi prøver å gjenskape det slik det var. Det er mye historisk riktig her", sier Ryen.