Når fikk vi nasjonale flagg?

Hvor lenge har vanlige folk brukt flagg?

Flagget over Fort McHenry inspirerte i 1814 Francis Scott Key til å skrive den amerikanske nasjonalsangen Star Spangled Banner

Flagg som samlende symbol for et folk oppsto på slutten av 1700-tallet. På denne tiden markerte den amerikanske uavhengigheten og revolusjonen i Frankrike i 1789 at staten ikke lenger var fyrstens private eiendom, men i stedet utsprang av landets borgere. Med styrets endrede status fulgte et behov for nye symboler. Noen steder i Europa endret de gamle flaggene betydning, mens andre land innførte helt nye.

I middelalderens Europa hadde adelige familier sine egne slektsvåpen, som ble båret på klær, skjold og flagg. Kongelige dynastier brukte ofte motiver av rovdyr som ørner og løver for å symbolisere makt og styrke. Flagg med kors i ulike varianter ble også vanlige. Særlig under korstog, der de kristne mente at de handlet på vegne av Gud.

Det første flagget hadde en ren militær funksjon som samlingspunkt for troppene. Men i renessansen fikk de en ny funksjon som markering på skip. Ved å føre fyrstens flagg viste et fartøy at det sto under hans beskyttelse.

På 1800-tallet ble de gamle fyrsteflaggene mange steder erstattet av nye som utelukkende hadde farger – såkalte trikolorer. Hver farge symboliserte et aspekt av det nasjonale fellesskapet.