Pest og krig ga europeerne jernfeber

Hundreårskrigen mellom Frankrike og England herjer, og på begge sider er behovet for jern til rustninger og våpen stort. Men da pesten gjør det vanskelig for gruvene å levere nok jern, går prisene i været. Gruvene må ty til helt nye metoder for å dempe jernfeberen.

Books:
Læs mere
● Ian Blanchard: Mining, Metallurgy, and Minting in the Middle Ages, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 2001 ● Edwin S. Hunt, James M. Murray: A History of Business in Medieval Europe, 1200-1550, Cambridge University Press, 1999
● Michael Moissey Postan, Edward Mille: The Cambridge
Economic History of Europe – Trade and Industry in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1987