Terje Bendiksby/NTB/Ritzau Scanpix
Samisk heksetromme på museum

Samisk heksetromme vender hjem

I flere tiår har norske samer bedt Danmark om å få tilbake en 400 år gammel runebomme. Et brev til dronning Margrethe fikk tilsynelatende fart på saken.

«Må vi tigge og smile som vennlige jenter for å få beholde våre egne kulturgjenstander?» Det spurte daværende president for samene i Nord-Norge, Aili Keskitalo, i oktober 2021. Samtidig sendte hun et brev til dronning Margrethe for å gjøre oppmerksom på saken.

Det ser ut til at brevet til dronningen fikk fart på utleveringen. Stridens eple – en rituell samisk tromme fra 1600-tallet – har siden 1979 vært utlånt av det danske Nationalmuseet til det samiske RiddoDuottarMuseat i Norge. Nå har [samene]https://historienet.no/sivilisasjoner/hvem-er-samene?) fått overdratt trommen permanent.

Begivenheten er noe av en sjeldenhet i den danske museumsverdenen. Det er 14 år siden at noe lignende skjedde. Mange faktorer må vurderes hvis museer skal returnere gjenstander:

Har museet f.eks. ervervet gjenstanden på ulovlig vis? Har den rettmessige eieren egnede fasiliteter til å oppbevare gjenstanden?

Samiske heksetrommer kart

Samene lever i Skandinavias nordligste områder.

© HISTORIE, Nasjonalbiblioteket

Tromme var viktig bevis i rettssak

Sametrommen endte i Danmark etter en rettssak fra 1692, der sjamanen Anders Poulsen ble anklaget for trolldom ved retten i Vardø i Norge.

Under rettssaken forklarte samiske Poulsen hvordan trommen ble brukt for å lindre smerte, og hva de mange symbolene på trommen betydde. Dette gjør trommen til et viktig vitnesbyrd om samisk tro og ritualer.

Mens Anders Poulsen satt i fengsel, ble han imidlertid drept av en medfange. Fordi Norge da var en del av Danmark, endte trommen i 1694 på Det Kongelige Kunstkammer i København.