Shutterstock

Hvor stammer biljard fra?

Biljard var et eksklusivt spill som var ytterst populært blant middelalderens adelige. Men dengang var spillet helt annerledes enn det er i dag.

Opprinnelsen til biljard er usikker, men våre dagers spill er antakelig en videre­utvikling av et krokket-lignende plenspill som ble spilt av den franske adelen i middelalderen.

På 1400-tallet ble biljard flyttet innendørs på et stort bord.

Spillet var dog annerledes enn moderne biljard: Noen bord var laget av stein og hadde bare ett hull i midten. Andre hadde ingen huller men derimot ulike ­hindre.

Biljardkøene lignet golf­køller og ble brukt til å skubbe kulene i stedet for å støte til dem.

Biljard var et spill for overklassen

Spillet var ytterst populært ved det franske hoffet, og et av de første dokumenterte biljardbordene finnes på en liste over kong Ludvig 11.s eiendeler.

Med tiden spredte spillet seg til andre samfunnslag og forgreinet seg til et utall av variasjoner – bl.a. pool og snooker.