Hvorfor heter det formel 1?

Hvor fikk motorsportens kongedisiplin - formel 1 - navnet sitt fra?

Det første formel 1-løpet fant sted på Silverstone-banen i England. Det blir fremdeles kjørt løp på denne banen.

Formel 1 er et regelverk

Navnet formel 1 refererer til et sett krav alle racerbiler i den raskeste serien må oppfylle – for eksempel størrelsen på motoren.

Regelverket ble forsøkt innført allerede i 1930-årene, men så kom andre verdenskrig og beslutningen måtte utsettes. Racerkjørerne måtte derfor vente helt til 1950 på at formel 1 ble realisert.

Det første løpet i serien ble kjørt allerede samme år på den legendariske Silverstone-banen i England.