Hadde inkaene et skriftspråk?

Er det gjort arkeologiske tekstfunn etter inkaene?

Knutene ble bundet på snorer av lama- eller alpakkaull.

Inkaerne kommuniserte med hårknuter

Nei, selv om 1400-tallets inkarike hadde et effektivt postvesen, 40 000 kilometer anlagte veier og 14 millioner innbyggere, benyttet inkaene seg tilsynelatende ikke av skriftspråk.

Beskjeder ble i stedet gitt videre ved hjelp av koder bundet som knuter på lange tråder av lamahår. En bunt av disse trådene ble kalt en quipu. Den kunne bestå av opptil 2000 tråder og formidle opplysninger om alt fra skatteoppkreving til militære hemmeligheter.

Knutene var inkaenes titallssystem

I stedet for vårt titallssystem, der hvert tall har sitt helt unike tegn, måtte en inka telle knutene på hver av trådene i quipuen for å lese av tallet. Var det ingen knute, betydde det talltegnet null. Det er mulig at tallene også kan ha vært et hemmelig kodespråk, der bestemte tallkombinasjoner eller knutetyper ble lest som ord og ikke som tall. Dette har forskerne så langt ikke funnet ut av.

Slik var inkaenes hemmelige koder å forstå

Knutekodene leses ovenfra og ned, tallenes plassering viser om de skal forstås som enere, tiere, hundrere og så videre.

Fire knuter på hundrerplassen angir tallet 400.

Manglende knuter på snoren betydde null. 003 var måten å vise tallet tre.