Heter det Holland eller Nederland?

Mange blander Holland og Nederland. Hva er rett?

Siden 1815 har det offisielle navnet vært Kongeriket Nederlandene.

Holland er bare et felles navn for de to provinsene Nord-Holland og Sør-Holland.

Men fordi disse provinsene blant annet omfatter de viktige byene Amsterdam, Rotterdam og Haag, sentrum for landets økonomi og regjering, har Holland på enkelte språk blitt brukt for hele Nederland.

Ifølge norske språkregler skal landet imidlertid hete Nederland.

De fleste nederlendere skiller konsekvent mellom Holland og Nederland.

Unntaket er innbyggerne i de to hollandske provinsene, som kaller landet for Holland, språket hollandsk og seg selv hollendere.

Navnet Holland stammer trolig fra oldfrankisk «holt-land», som betyr «treland».

Store deler av området var opprinnelig dekket av skog.