Shutterstock
Vikinger egypter tale

Hør fortidens språk: Fra egyptere til vikinger

Takket være flere års språkforskning vet vi nå hvordan mange oldtidsspråk lød selv om de døde ut for flere tusen år siden. Her kan du høre 14 forskjellige språk som tidligere hadde gått tapt i historiens tåke.

Språk er en av menneskets mest unike egenskaper. Det har oppstått over flere tusen år og har utviklet seg forskjellig overalt på kloden. I dag er mange hundre av disse språkene utdødd, men forskere innen historisk lingvistikk har arbeidet i mange år for å finne ut akkurat hvordan disse språkene egentlig lød den gang de ble talt.

I denne fascinerende videoen kan du oppleve frukten av dette arbeidet, bli ført tilbake i tid og høre 14 forskjellige fortidsspråk bli talt igjen. Fra de gamle egypterne til sumererne, aztekerne, kelterne og vikingene er disse forsvunne språkene er et vindu inn i fortiden som forteller oss noe om hverdagen i fortidens samfunn.

VIDEO: Hør 14 forskjellige historiske språk

Hvordan vet forskerne hvordan de gamle språkene lyder?

Kort fortalt kan de ikke vite det med 100 pst. sikkerhet, for det finnes jo ikke opptak av f.eks. egyptere som levde for 4000 år siden. Men siden de fleste av disse språkene er forgjengere for språk som eksisterer i dag, kan forskerne bruke komparative analyser til å undersøke det samme ordet innenfor forskjellige beslektede språkstammer og dialekter. På denne måten kan de skape det som kan kalles ordets historie og med en viss sannsynlighet komme frem til den opprinnelige ordlyden.

Dette gjøres med så mange ord som mulig, og til slutt vil de ha skapt et bilde som rimelig nøyaktig kan fortelle oss hvordan oldtidsspråket lød.

Et annet viktig element i forskernes arbeid er stavefeil. Det fantes ingen stavekontroll og ikke engang en rettskrivingsordbok i oldtidssamfunnene, så helt siden sumerernes kileskrift – verdens eldste skriftlige kilder – har det sneket seg inn masse stavefeil i de historiske tekstene.

For mange historikere kan disse skrivefeilene være irriterende. Navn er f.eks. ofte feilstavet, noe som kan gjøre det vanskelig å vite om kildene omtaler samme person. Men for forskere innen historisk lingvistikk er stavefeil gull verdt. De forteller nemlig tydelig hvilke bokstaver og kombinasjoner av bokstaver som lød likt i talespråket.

En siste viktig brikke for forskerne er sanger, dikt og alt som er skrevet for å rime. Sanger og dikt var en fast del av mange av oldtidens sivilisasjoner – f.eks. de gamle grekerne og romerne – og mange av dem har overlevd til i dag.