Hvordan ble Mayday et nødrop?

Hvem kom på å bruke «Mayday« som nødsignal?

Nødropet «Mayday» dukket opp i 1923. Da fikk den britiske radiooperatøren Frederick Mockford beskjed om å finne et ord som piloter kunne bruke i en nødsituasjon. Han jobbet på flyplassen Croydon, der fly fra Le Bourget nær Paris landet. Derfor var et fransk ord nærliggende.

Mockfords løsning ble «m'aidez» – fransk for «hjelp meg». Ordsammensetningen minnet om det engelske «mayday» – «maidag» – og kunne derfor enkelt uttales av piloter fra både Frankrike og Storbritannia.

Mayday er i dag et internasjonalt anerkjent nødsignal i radiokommunikasjon til havs, i luften og til lands. Det brukes parallelt med den gamle morsekoden SOS. Begge signalene betyr at avsenderen har fått problemer og ønsker øyeblikkelig hjelp.