Shutterstock

Hvorfor har ikke USA et offisielt språk?

Lovforslag om å innføre engelsk som det offisielle språket har blitt reist og nedstemt flere ganger siden den amerikanske forfatningen ble vedtatt.

Den amerikanske forfatningen av 21. juni 1788 ble skrevet på engelsk. Den 4400 ord lange teksten nevnte ingenting om at den unge nasjonen burde ha et offisielt språk.

Mennene bak teksten mente nemlig at det ville begrense individets frihet.

Under uavhengighetskrigen mot britene (1775-1783) ble det snakket over 20 forskjellige språk i de amerikanske koloniene.

USAs første lovgivende forsamling erklærte landet uavhengig i 1776, og i 1780 ble et forslag om å gjøre engelsk til offisielt språk nedstemt.

Et flertall mente det ville være udemokratisk overfor innvandrere som ikke snakket engelsk. Lignende lovforslag har siden blitt nedstemt hver gang.

I dag er det ca. 322 ulike språk i USA, og lover og alle viktige dokumenter kan i prinsippet rekvireres på alle språk.

Oversetterne har det spesielt travelt med alle dokumentene på spansk og kinesisk.

I California er det mulig å ta teoridelen av førerprøven på 32 språk.