Hvorfor har jøder tyske etternavn?

Jødene skulle nærme seg den kristne kulturen.

Det keiserlige byråkratiet i Wien forlangte i 1787 at østerrikske jøder tok etternavn på linje med rikets kristne undersåtter.

Tidligere hadde jødene i Sentral-Europa brukt patronymer, for eksempel «sønn av Samuel».

Skulle nærme seg den kristne kulturen

Men samtidig som undertrykkende jødelover ble opphevet i Østerrike, krevde staten at de tilpasset seg det kristne flertallets kultur.

Jødene måtte finne på etternavn.

Andre tyske stater innførte samme regel etter 1787, og navnene spredte seg via jiddisch.

Dette tyske blandingsspråket med mange hebraiske og slaviske lånord ble snakket av jøder i hele Sentral- og Øst-Europa.