Pelshatter var utbredt blant Europas jøder, skjegg var en gammel jødisk tradisjon. Gule merker var obligatoriske på jøders klær frem til 1700-tallet.

Hvorfor har jøder tyske etternavn?

Hvorfor er det slik at jødene har tyske etternavn?

24. juni 2015

Skulle nærme seg den kristne kulturen

Det keiserlige byråkratiet i Wien forlangte i 1787 at østerrikske jøder tok etternavn på linje med rikets kristne undersåtter. Tidligere hadde jødene i Sentral-Europa brukt patronymer, for eksempel «sønn av Samuel». Men samtidig som undertrykkende jødelover ble opphevet i Østerrike, krevde staten at de tilpasset seg det kristne flertallets kultur. Jødene måtte finne på etternavn.

Andre tyske stater innførte samme regel etter 1787, og navnene spredte seg via jiddisch. Dette tyske blandingsspråket med mange hebraiske og slaviske lånord ble snakket av jøder i hele Sentral- og Øst-Europa.

Kanskje du er interessert i