Hvorfor heter det en getto?

Hvor stammer uttrykket «getto» fra?

Begrepet «getto» stammer fra jødekvarteret i Venezia.

Gettoer har fått navn etter det italienske ordet for jernslagg, ghetta. Navnet skyldes at Venezias jøder i 1516 ble forvist til et kvarter der det tidligere hadde vært jernstøperier. Området gikk derfor under navnet «Campo Ghetto» – Slaggplassen.

Campo Ghetto var omgitt av en mur med store jernporter som var låst om natten. Dermed kunne Venezias kristne bystyre kontrollere om jødene overholdt kravene som var pålagt dem som følge av troen deres. Jødene fikk for eksempel bare ta bestemte jobber, og det var forbudt for dem å eie boliger. Betegnelsen getto brukes i dag vanligvis om fattige bydeler som domineres av en bestemt befolkningsgruppe.