Shutterstock

Hvorfor sier de militære “Roger”?

Under 2. verdenskrig ble radiobeskjeder mer og mer utbredt, og man måtte derfor finne et kodeord for det gamle morsesignalet "received".

Før radiokommunikasjon ble vanlig, brukte USA og britene morsekode for å kommunisere.

Mottatte meldinger ble gjerne besvart med koden for bokstaven “r” for “received” (mottatt, red.) for å bekrefte at beskjeden var mottatt og forstått.

I begynnelsen av 2. verdenskrig ble morsekode erstattet av toveis talemeldinger via radio, og hærledelsen hos de allierte måtte finne et alternativ til “r” av frykt for at bokstavlyden skulle bli overhørt eller misforstått i de sprakende radiomelding­ene.

Valget falt på “Roger”, som tilsvarte bokstaven “r” i datidens fonetiske alfabet.

Fra militæret gled bruken av “Roger” over til sivil radiokommunikasjon i løpet av 1950-årene.

For øvrig brukes “Romeo” for “r” i det moderne fonetiske alfabetet, som ble vedtatt i 1956.

Derfor har “Roger” noen steder – bl.a. i den australske marinen – blitt erstattet av “Romeo”.