Shutterstock

Hvorfor skriver araberne fra høyre mot venstre?

I motsetning til lantinske bokstaver som man bruker i Vesten, skrives arabiske bokstaver fra høyre mot venstre. Men hva er årsaken til det? Og hvorfor skriver man ikke mot venstre i Vesten også?

Det finnes ingen entydig forklaring på hvorfor arabisk og andre semittiske språk skrives fra høyre mot venstre.

Noen forskere mener at retningen er et uttrykk for skrivemetoden.

De tidligste semittiske tekstene er cirka 4000 år gamle inskripsjoner, og med hammer og meisel er det lettest for høyrehendte å “skrive” fra høyre.

Latinske bokstaver, som vi bruker i Vesten, er videreutviklet fra bl.a. det greske alfabetet.

Antikkens grekere skrev fra høyre mot venstre eller skiftevis linjer fra høyre og fra venstre inntil ca. 500 f.Kr.

Når grekerne senere begynte å skrive fra venstre, kan det skyldes at det ble stadig mer alminnelig å bruke griffel eller penn.

Med slike skrive­redskaper kommer en høyrehendt lett til å gni ut teksten med hånden hvis den er skrevet fra høyre.

Skulle arabisk skifte skriveretning, ville det kreve en speilvending av alfabetet, for bokstavene i arabiske ord er forbundet med hverandre.