Shutterstock
Hebraisk

Hvorfor skrives noen språk fra høyre mot venstre?

Venstre eller høyre? Historikere har lenge undret seg over hvorfor skriftspråk skrives i forskjellige retninger. Ifølge en teori kan svaret på gåten finnes flere tusen år tilbake i historien.

Noen språk blir skrevet fra venstre mot høyre, mens andre – blant annet arabisk og hebraisk – blir skrevet fra høyre mot venstre.

En utbredt teori er at skriftspråkets retning har vært bestemt av mediet som opprinnelig ble brukt til å nedfelle skriften. Derfor blir de fleste moderne skriftspråk skrevet fra venstre mot høyre, mens eldre språk går i motsatt retning.

Ifølge teorien skyldes dette at gamle språk opprinnelig ble meislet på steintavler, der det var mest praktisk for de fleste skrivere å holde meiselen i venstre og hammeren i høyre hånd, og deretter jobbe seg fra høyre mot venstre.

Arabisk og hebraisk stammer begge fra arameisk, som oppsto for nesten 3000 år siden.

Hebraisk

Hebraisk er blant de gamle språkene som fortsatt blir skrevet fra høyre mot venstre.

© Shutterstock

Skriftspråk som ble utviklet etter oppfinnelsen av papiret for ca. 2000 år siden, blir typisk skrevet fra venstre mot høyre fordi det våte blekket ellers ville blitt smurt utover av en høyrehendt person.

Grekerne endret retning

Gresk er et av skriftspråkene som i løpet av historien har endret retning fra høyre- til venstrevendt.

I overgangsfasen mellom gammelgresk og moderne gresk rundt 500 f.Kr. ble skriftspråket til og med skrevet som såkalt bustrophedon, hvor skriveretningen i den samme teksten endret seg fra linje til linje.

Etter den første linjen fra venstre mot høyre fulgte en linje med skrift fra høyre mot venstre – vanligvis med speilvendte bokstaver. Med tiden gikk imidlertid grekerne over til å skrive fra venstre mot høyre.

Kileskrift

Når kileskrift ble hugget inn i stein, var det lettest for en høyrehendt å ha meiselen i venstre hånd, hammeren i høyre og skrive mot venstre. På den måten reduseres risikoen for å slå fingrene.

© BabelStone