Vestgoternes inntog i Roma var begynnelsen på slutten for latin som fellesspråk.

Hvorfor sluttet folk å snakke latin?

Hva er årsaken til at latin forsvant som talespråk når det fortsatte som skriftspråk?

Allerede i antikken utviklet latin seg til utallige dialekter. Romere forsto ikke provinsboerne, og overklassen rynket på nesen av «vulgærlatinen» som folk flest snakket. Problemet vokste seg større da germanske stammer i årene 300 til 500 e.Kr. delte Romerriket i flere stater med liten innbyrdes kontakt.

Latin utviklet seg med tiden til en rekke søreuropeiske språk og dialekter. Men den klassiske varianten overlevde som overklassens internasjonale språk til fransk overtok på 1700-tallet.