Shutterstock

Når fikk de blinde et skriftspråk?

Før Louis Braille oppfant punktskriften var skolebøker for blinde en enorm utgift, for kobbertråd skulle presses ned i papiret og formes som bokstaver.

Blindeskriften ble oppfunnet i 1824 av den 15-årige gutten Louis Braille fra Frankrike. I engelsktalende land heter blindskrift bare “braille”.

Louis Braille ble blind som tre-åring da han ved et uhell stakk seg i det ene øyet med en syl. Det andre øyet ble blindt kort etter pga. øyebetenn­else.

Tross sitt handikap viste Louis Braille store evner. Han ble sendt til det nyåp­nede Kongelige institutt for blinde i Paris.

Musikk­undervisningen var helt sentral, siden musikk var en av de blindes få mulige leveveier.

Braille ble snart en meget dyktig organist og opptrådte som blindt vidunderbarn i hele Frankrike.

© Science & Society Picture Library/Getty Images

Skolen hadde bøker for blinde med en blindeskrift som var utviklet av skolens grunnlegger, Valentin Haüy.

Systemet besto av bokstaver formet av kobbertråd som var presset ned i papiret. Men bokstavene var vanskelige å lese, og bøkene var veldig dyre.

Inspirert av den franske hærens kodesystem utviklet Louis Braille en blindeskrift ved å prikke i papiret med en syl.

Alle bokstaver og tegn består av én til seks prikker innenfor en liten firkant.

I 1824 ble Louis Braille inspirert av militærets system for lydløs kommunikasjon.

© Time Life Pictures/Getty Images

Hvert språk har sitt eget blinde­alfabet. De skandinaviske bygger på det opprinnelige franske og ligger svært tett opp til hverandre.

Fra slutten av 1800-tallet brukte de fleste europeiske land Brailles system for blindeskrift.