Rundt år 150 e.Kr. risset en viss Harja fra Fyn navnet sitt på "Vimose-kammen", den eldste kjente runeinskripsjonen.

Runer: Hvor gammel er runeskriften?

Når begynte man å skrive med runer?

28. oktober 2013

Runer inspirert av latinske bokstaver

Germanske folkeslag i Norden og dagens Tyskland begynte å skrive med runer på 100-tallet e.Kr. Dette tidlige skriftspråket var sannsynligvis inspirert av romernes latinske bokstaver.

Runestein fra omkring år 400

Det første runealfabetet kalles den eldre "fuÞark" eller "futhark", ettersom "Þ" uttales likt som "th" i engelsk. De i alt 24 forskjellige runene ble opprinnelig brukt til inskripsjoner i tre, metall og bein. Først rundt år 400 begynte nordboerne også å fremstille runesteiner.

De fleste runesteinene er imidlertid tilvirket senere og med den yngre futharken - vikingenes kortere alfabet på bare 16 runer, datert til 800-tallet.

Kanskje du er interessert i