Godfrey Kneller
Lærd leser i sitt arbeidsvaerelse.

Skriftspråkets historie: Sumererne skrev oss inn i historien

For 5500 år siden forsøkte en sumerisk mann å fortelle en historie med tegn risset inn i våt leire. Og dermed var skriftspråket oppfunnet. Les videre mens vi dykker ned i bokstavenes forunderlige fortid.

Visste du at det kinesiske alfabetet har mer enn 4000 tegn, at araberne skriver fra høyre mot venstre fordi tegnene deres ble oppfunnet før papiret, og at mayaenes skriftspråk er det mest kompliserte i historien?

Les om skriftspråkets historie og send samtidig en takknemlig tanke til fønikerne, som sørget for at vårt alfabet bare har 29 tegn.

Sumerernes skriftspråk besto av piktogrammer

Kish-tavlen med sumerisk spraak.

Verdens eldste skrevne tekst - Kish-tavlen - ble funnet i byen Kish, 80 kilometer sør for dagens Bagdad.

© José-Manuel Benito, Shutterstock

Sumerisk

Rundt 3500 f.Kr. grep en ukjent sumerer et siv og risset inn et budskap i fuktig leire. Til tross for skriverens anstrengelser for å lage tydelige tegn, inkludert en hånd, har lingvister ennå ikke klart å dekode Kish-tavlen - verdens eldste bevis på skriftspråk.

Det første skriftspråket oppsto i Mesopotamia, et landområde med mange kulturer i det som nå er Irak, der Kish-skriverens etterfølgere videreutviklet ordene i talespråket til piktogrammer (billedtegn). En tegning av solen kunne for eksempel bety både sol og tiden når solen skinner, altså dag.

På sumerisk hadde mange ord bare én stavelse, og de skriftkyndige fant raskt ut at de også kunne la billedtegnene stå for stavelser - som hvis man lot talltegnet 2 på norsk stå for lyden to- ("2mat").

Etter hvert ble sumerernes rebuslignende blanding av billed- og stavelsestegn forvandlet, og rundt 3200 f.Kr. hadde den klassiske trekantede kileskriften oppstått. Den ble blant annet brukt til å skrive ned det sumeriske sagnet om helten Gilgamesj.

Kineserne må beherske 4000 tegn

Kinesisk skriftspraak består av hundrevis av tegn.

Gammelkinesisk utviklet seg fra et rent billedspråk til dagens språk i løpet av 2000 år. Her kan du se utviklingen av tegnet for elefant på mandarin. Kineserne hadde et utbredt offentlig skolesystem allerede på 1600-tallet, og historikere anslår at minst ett medlem av hver familie kunne lese og skrive.

© Theodore Delamarre

Kinesisk

I likhet med sumererne forsøkte oldtidens kinesere å beskrive verden med piktogrammer. Kinesiske arkeologer har gravd ut tusenvis av skilpaddeskall og dyreknokler fra rundt 1200 f.Kr. med inngraverte piktogrammer - såkalte orakelbein som ble brukt til spådommer.

Senere gikk kineserne over til å skrive på papir med pensel og blekk, noe som ga tegnene sin karakteristiske form.

Moderne kinesisk er en blanding av billed- og stavelsesskrift. Derfor trenger ikke kinesisktalende nødvendigvis å lære seg et tegn for hvert eneste ord i språket.

Mange av tegnene i det kinesiske alfabetet krever imidlertid spesifikk kunnskap om kinesisk kultur - for eksempel er tegnet for "døv" (聾) sammensatt av tegnene for "drage" (龍) og "øre" (耳). Forskere anslår at en velutdannet kineser behersker opptil 4000 tegn, mens en ordbok vanligvis inneholder dobbelt så mange.

Fønikerne ga lydene et tegn

Fønikerne utvinner purpurfarge.

Fønikerne ble kjent som de dyktigste handelsmennene i Middelhavsområdet - og for å ha funnet opp et alfabet basert på språklyder.

© Setincho

Fønikisk

Rundt år 1000 f.Kr. begynte fønikerne å skrive. Denne sivilisasjonen i det østlige Middelhavsområdet, som var kjent for sitt handelsmonopol på purpurfarget tøy, hadde gjort en annen unik oppfinnelse - lydskrift.

Selv om egypterne og sumererne hadde formulert seg skriftlig i århundrer, var skriftsystemene deres fortsatt basert på bilder med hundrevis av tegn.

Fønikerne innså at de ikke trengte tegn for alt eller for hver eneste stavelse - ett tegn per språklyd var nok. Med utgangspunkt i egyptiske hieroglyfer - som etter hvert ble tegnet om og forenklet - skapte fønikiske skriftlærde verdens første alfabet.

De 22 bokstavene i det fønikiske alfabetet var konsonanter. Vokaler dukket opp i det greske alfabetet først rundt 750 f.Kr.

Arabisk skrives "feil" vei

Arabisk skriftspraak.

Vokaler markeres særskilt i Koranen, men uttrykkes normalt ikke med arabisk skrift - på norsk ville det tilsvare å skrive "for eksempel" som "fr ksmpl".

© The Walters Art Museum

arabisk

På begynnelsen av 700-tallet hadde arabiske krigere lykkes i å spre den nye religionen islam over et stort område som strakte seg fra Sentral-Asia til Sør-Spania.

I kjølvannet av krigerne fulgte den arabiske skriften som tekstene i den hellige boken Koranen var skrevet med.

Skriften var en videreutvikling av arameisk, som ble brukt av kjøpmenn i klippebyen Petra i Jordan rundt år 100 e.Kr. I motsetning til latinske bokstaver skrives de arabiske tegnene fra høyre mot venstre, og det skilles ikke mellom store og små bokstaver.

Generelt skrives de eldste alfabeter i verden fra høyre mot venstre, og historikere antar at det var lettere for høyrehendte å hugge inn tegnene i den retningen.

Da vi begynte å skrive på papir, ble imidlertid blekket smurt ut av skriveretningen, og derfor skrives de fleste språk som er oppfunnet etter papiret, fra venstre mot høyre.

Romas legionærer spredte latin

Romersk legion.

Romas legioner erobret det meste av Europa. Det samme gjorde det latinske alfabetet.

© Shutterstock

Latin

Romerriket var en liten republikk på den italienske Latium-sletten da antikkens kommende supermakt begynte å skrive latin med bokstaver rundt 500 f.Kr.

Tegnene ble lånt fra grekerne og etruskerne. Til å begynne med sto tegnet C for både k- og g-lyden, men rundt 200 f.Kr. la romerne til en krok på noen C-er for å skape en G.

Det klassiske latinske alfabetet inneholdt 23 tegn, hvorav Y og Z bare ble brukt i fremmedord fra gresk.

U og V var opprinnelig varianter av samme bokstav, mens I-varianten J ble en selvstendig bokstav først på 1500-tallet.

I middelalderen kombinerte munker i ulike land latinske bokstaver til nye tegn, som W (v + v), Ñ (n + n) og Æ (a + e).

Runer ble stjålet sørfra

Runestein med futhark-alfabetet.

Mens jernalderens futhark besto av 24 tegn, hadde vikingtidens yngre futhark bare 16 tegn.

© Shutterstock

Runeskrift

Ifølge eddadiktet Hávamál (Den høyes tale) oppdaget vikingenes hovedgud Odin kunsten å riste (dvs. skrive) runer etter å ha hengt ni døgn i treet Yggdrasil.

Arkeologer påpeker imidlertid at de første runene - kantede bokstaver risset inn i stein eller tre - dukket opp allerede blant vikingenes germanske forfedre i årene like etter Kristi fødsel.

Germanerne var trolig inspirert av alfabeter sør for Alpene - for eksempel ligner runen ᛒ på den romerske B, og begge tegnene hadde den samme lyden. I likhet med den latinske abc ble runene lært utenat i en bestemt rekkefølge, kalt fuþark (futhark) etter de seks første runene.

Mayaskriften blandet sammen alt

Mayaskrift med skrifttegn og symboler.

Arkeologene kjenner til mayaenes skriftspråk blant annet fra en 1000 år gammel bok som ble funnet i ruinbyen Chichén Itzá.

© Dresden Codex

Mayaenes skrift

I Guatemala og regnskogene sør i Mexico skrev mayaenes tempelprester med et av verdens mest komplekse skriftsystemer.

De detaljerte, firkantede tegnene med avrundede hjørner ble organisert i tekstblokker og malt på vegger, keramikk og bark.

Noen maya-tegn står for hele ord, andre tegn står for stavelser, og atter andre kan stå for begge deler, avhengig av konteksten.

For eksempel kan ordet for jaguar, b'alam, skrives med enten et billedtegn (et jaguarhode), de tre stavelsene b'a-la-ma eller en kombinasjon av billedtegnet og stavelsestegnene.

I mange år ga mayaskriften språkforskere søvnløse netter, men på 1980-tallet begynte det endelig å lysne, og i dag kan ekspertene forstå over 60 prosent av de mystiske inskripsjonene.

Uforståelige språk som ingen har tydet ennå

Mystiske tegn gjør forskerne ordblinde

I 1822 ble hieroglyfenes gåte løst av den franske egyptologen Jean-François Champollion. Siden den gang har forskere over hele verden drømt om å følge i hans fotspor. Verden er fortsatt full av uløste skriftspråk.

Linear A

De greske minoernes skriftsystem linear A, som var i bruk i perioden 1800-1450 f.Kr., venter fortsatt på å bli avkodet.

Rongorongo

Menneskene på Påskeøya var de eneste i Stillehavet som utviklet sitt eget skriftsystem - rongorongo. De små tegnene, som kan minne om fyrstikkmenn, ble skåret inn i tretavler. Forskerne har ingen anelse om hvor gamle tegnene er, eller hva de betyr.

Voynich-manuskriptet

Voynich-manuskriptet er et håndskrevet og illustrert dokument fra 1400-tallet. Siden den polske bokhandleren Wilfrid Voynich fikk tak i den gåtefulle boken i 1912, har forskere forsøkt å løse mysteriet. Frekvensanalyser av de ukjente tegnene tyder på at teksten gir mening og ikke er en bløff.