Shutterstock

Steinalderforeldre var mye eldre enn hittil antatt

40 000 år gamle genmutasjoner avslører hvor gamle førstegangsforeldre var i steinalderen.

Nye studier avslører at steinalderens europeere slett ikke var så forskjellige fra oss. Hittil har forskerne vært overbevist om at våre forfedre fikk barn i tidlig alder, fordi de sjelden ble særlig gamle.

Men den antakelsen viser seg nå å være feil.

Forskere fra Aarhus Universitet og Max Planck-instituttet i Tyskland har undersøkt de 2 prosentene av moderne menneskers gener som stammer fra neandertalere. Og genmutasjoner i prøvene avslørte at steinaldermennesker først ble foreldre da de var omkring 30 år.

I Norge er gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende kvinner i dag 29,9 år.

En flere tusen år gammel helleristning viser tilsynelatende en gravid kvinne.

© Shutterstock

Mutasjoner avslører gamle foreldre

Forskere har beregnet hvor gamle steinalderforeldrene var. Først så de på hvor mange generasjoner som er blitt født i løpet av de siste 40 000 årene.

I genene våre finnes det forskjellige mutasjoner, hvorav noen er mer vanlige blant mennesker med eldre foreldre. Ved å studere disse mutasjonene har forskerne vært i stand til å fastslå hvor gamle steinaldermenneskene var da de fikk barn.

"Resultatene viser at de befolkningene som vi anslår har eldre foreldre basert på deres neanderthal-arv, også har mutasjoner som tyder på eldre foreldreskap", forklarer Moisès Coll Macià fra Aarhus Universitet.

Nå skal forskerne i gang med å undersøke hvorfor våre forfedre ventet så lenge med å få barn.