Underground: Hvorfor er metrokartene så like?

Underground: Kart over metrolinjer i alle storbyer er nokså like. Hvordan kan det ha seg?

Teknisk tegner Harry Beck begynte i 1931 å forbedre kartene over undergrunnen i London.

Utviklingen av en oversiktlig måte å vise toglinjer i bysoner sto den britiske jernbaneingeniøren Harry Beck for.

Londons undergrunnsbane åpnet i 1863, men fikk først et samlet oversiktskart over hele skinnenettet i 1908. Det var et vanlig bykart der linjene og de ennå relativt få stasjonene var tegnet opp.

Knapt 20 år senere var geografien blitt et problem. Nå fortsatte undergrunnslinjene ut i forstedene, og kartet fra 1926 skulle dekke et større område. Samtidig hadde antall stasjoner i bykjernen økt kraftig, og de klumpet seg sammen midt på kartet. Overskueligheten var borte.

Undergroundkartet ble en kjempesuksess

Den 29 år gamle tekniske tegneren Harry Beck ville i 1931 løse problemet. Han mente at passasjerene var mer opptatt av hvordan de kom seg fra stasjon til stasjon enn av den geografiske virkeligheten. I fritiden laget han derfor et kart inspirert av elektrikeres ledningsdiagrammer. Beck tegnet linjene rette og satte samme avstand mellom alle stasjoner.

London Underground trykket først bare opp 500 eksemplarer av Becks kart i 1932. Men passasjerene likte det, og et nytt opplag på 700 000 ble revet bort. Beck hadde laget en av historiens største grafiske suksesser.