Flygende mordere: 150 år med droner i krig

Lokkeduer, flygende spioner og usynlige mordere. De flygende dronene har hatt mange funksjoner gjennom årene og er blitt brukt til militære formål lenger tilbake i tid enn man skulle tro.

Kandahar, Afghanistan, 7. oktober 2001. Knapt en måned etter 9/11.

Ordene ”cleared to fire” lyder over radioen, og et amerikansk Hellfire-missil slippes løs mot målet.

Fienden er fullstendig uforberedt, og med et hult drønn blir det første offisielle dronedrapet skrevet inn i historiebøkene.

...

Få timer før missilet slår ned, har amerikansk etterretning funnet og identifisert den høytstående Taliban-lederen, Mullah Mohammed Omar, og amerikanerne har nå muligheten til å ramme fienden hardt allerede før krigen mot terror offisielt har begynt.

Den ennå uprøvde CIA-kontrollerte dronen av typen Predator med halenummeret 3034 patruljerer i luftrommet over bygningen Omar nettopp har gått inn i. Nå er det bare et spørsmål om tid.

Men på grunn av en kommunikasjonssvikt som selv i dag ikke er oppklart, angriper ikke dronen bygningen hvor Omar befinner seg, og den venter heller ikke til han kommer ut. I stedet hviner missilet rett ned i et kjøretøy som står parkert utenfor bygningen, og eksplosjonen dreper flere av Omars livvakter.

Omar selv og flere andre Taliban-ledere styrter ut av bygningen. De flykter i hver sin retning, og Omar klarer å holde seg skjult for amerikanerne helt til han dør av tuberkulose i 2013.

Likevel skal dette angrepet, uansett hvor mislykket det var, vise seg å bli det første av mange og varsle en ny tid og en helt ny form for krigføring.

Bruken av førerløse luftfartøy i krig er imidlertid ikke noe nytt i seg selv. Faktisk skal vi mer enn 150 år tilbake i tid for å finne de tidligste eksemplene på dette.

© U.K. Ministry of Defence

##

1849: Ballonger bomber Venezia.

Et svært tidlig eksempel på førerløse luftfartøy som er blitt brukt i krig, er de østerrikske ballongene.

I 1849 gjør den italienske revolusjonære staten, San Marco, opprør mot det østerrikske styret, og for å slå ned opprøret, beleirer de østerrikske styrkene Venezia.

På grunn av størrelsen på den omkringliggende lagunen kan ikke østerrikernes artilleri skyte langt nok til å nå byen. Derfor finner østerrikerne ut at de skal sende av gårde ”fjernstyrte” ballonger som skal slippe bomber på venetianerne.

Men angriperne har ikke tatt høyde for at den kraftige vinden ikke er på deres side denne dagen. Vinden tar nemlig tak i ballongene og styrer dem bort fra Venezia og over okkupantene på fastlandet i stedet.

Denne fadesen vekker naturligvis stor begeistring blant de beleirede venetianerne, og når bombene begynner å sprenges over hodene på de noe overraskede østerrikerne, bryter jubelen løs i byen.

Angriperne har imidlertid ikke tenkt å gi opp, og 22. august forsøker de seg igjen. Denne gangen med større hell. Østerrikerne sender 200 ballonger inn over Venezia, hvor de slipper det medbragte sprengstoffet, og selv om bombene i seg selv ikke gjør så mye skade på byen, overgir venetianerne seg to dager senere.

Det er imidlertid svært sannsynlig at det først og fremst var sykdom og hungersnød som førte til overgivelsen – selv om enkelte kilder også mener at bombeballongene hadde en klar psykologisk effekt på innbyggerne i Venezia.

De østerrikske ballongene skulle tvinge de opprørske venetianerne til å overgi seg

De første dronene letter

De østerrikske ballongene fra 1849 ligner naturligvis ikke dronene vi kjenner i dag, men de var likevel forut for sin tid. Kommende generasjoner av flygende droner skulle imidlertid vise seg å være av den mindre destruktive typen.

På slutten av første verdenskrig blir det første fjernstyrte flyet ved navn Aereal Target bygget i England, og det første eksemplaret er klart i juni 1917.

Det er på størrelse med et lite tovinget enmannsfly og er ment å fungere som en slags fjernstyrt, flygende torpedo til forsvar mot fiendens zeppelinere.

Et par mislykkede testflyginger gjør imidlertid at det ellers ambisiøse prosjektet legges på hyllen, og det blir i stedet amerikanerne som kort tid etter lykkes med å skape en drone som fungerer.

Dette fartøyet får navnet Kettering Bug og er akkurat som britenes Aereal Target bygget for å være en flygende torpedo. Amerikanerne får faktisk bygget ferdig sin Kettering Bug, og det første eksemplaret er ute og flyr på ordentlig i 1918.

Dronen blir imidlertid aldri brukt i krig. Første verdenskrig er nemlig over før Kettering Bug for alvor kan settes i produksjon.

Den første fullt funksjonelle dronen var den amerikanske Kettering Bug

© Wikimedia

En ny verdenskrig bringer dronene på banen igjen

Den første gangen droner virkelig tas i bruk i krigstid er under annen verdenskrig. Den engelske skuespilleren, bokseren og tidligere ansatte i det britiske luftvåpenet, Reginald Leigh Denny, har en forkjærlighet for flygemaskiner, og på 1930-tallet bestemmer han seg for å gjøre interessen for radiostyrte modellfly til forretning.

Etter å ha kjøpt en flydesign av Walt Righter og åpnet sin egen modellflybutikk, Reginal Denny Hobby Shop, i Hollywood, lykkes det ham og partnerne å få kontrakt med det amerikanske militæret, som var interessert i Dennys fjernstyrte modellfly.

Amerikanerne trenger treningsmoduler til antiluftskytsspesialistene. Skytterne må kunne treffe bevegelige mål på lang avstand, og Dennys fjernstyrte, førerløse fly er perfekte til formålet.

Utviklingen av flyet begynner, og den ferdige modellen OQ-2 står klar i 1939, akkurat da annen verdenskrig har brutt ut.

OQ-2-flyet blir primært brukt i det amerikanske luftvåpenet, men også marinen benytter dem.

I alt produserer det amerikanske forsvaret 15 000 av Dennys droner i løpet av annen verdenskrig, og Dennys firma blir i 1952 kjøpt opp av forsvarsgiganten Northrop.OQ-2eren bliver brugt primært i det amerikanske luftvåben, men også flåden gør brug af dem. I alt producerer det amerikanske forsvar 15.000 af Dennys droner i løbet af Anden Verdenskrig, og Dennys firma bliver i 1952 opkøbt af forsvarsgiganten, Northrop.

Det amerikanske militæret produserte ca. 15 000 eksemplarer av Reginal Dennys OQ2-drone

© Wikimedia

Den kalde krigen setter fart på utviklingen

Etter annen verdenskrig begynner utviklingen å gå raskt, og fjernstyrte luftfartøyer produseres i stadig større antall. Til å begynne med blir dronene – akkurat som Dennys OQ2-drone – brukt som flygende ”skyteskiver”, men etter hvert brukes de også til andre formål.

Opp gjennom 1950-årene blir droner brukt som lokkeduer av B52-bombefly. Disse bombeflyene er utstyrt med en drone ved navn AMD-20 Quail, som skal forvirre fiendens radarsystem. Dronen er jetdrevet og kan fly like raskt som bombeflyet. Den har dessuten en flat underside, noe som betyr at den har samme radarsignatur som bombeflyet.

Dermed merker ikke fiendens radarteknikere forskjell på bombeflyet og dronen når bombeflyet sender dronen av gårde, og det er mye enklere for bombeflyet å lure luftforsvaret til fienden.

Få år senere gjør imidlertid utviklingen av bedre radarsystemer den slags lokkeduedroner mer eller mindre ubrukelige.

De flygende spionene

I 1960-årene begynner man å forske mer på overvåkning, og også her kommer dronene til å spille en rolle. Teknologien er etter hvert så fremskreden at amerikanerne i all hemmelighet begynner å bruke droner til overvåkningsoppdrag under Vietnamkrigen.

Under Yom Kippur-krigen i 1973 bruker det israelske militæret droner til å forvirre syriske antiluftskyts, og introduserer en ny overvåkningsdrone som kan strømme video i sanntid.

I 1980-årene tar amerikanerne på nytt i bruk droner i konfliktområder, og de blir også brukt til overvåkning under krigen på Balkan i 1990-årene.

Israelske Tadirann Mastiff. En av de første høyteknologiske militærdronene.

© Bukvoed

Droner som angrepsvåpen

I løpet av 1990-årene begynner ideen om å bevæpne de flygende dronene å festne seg hos militære og politiske ledere i USA, men det er først i 1998 at det virkelig begynner å skje noe.

Den 7. august blir de amerikanske ambassadene i Dar Es Salaam i Tanzania og Nairobi i Kenya utsatt for et koordinert bombeangrep. Angrepet koster over 200 mennesker livet, og Osama Bin Laden, hans høyre hånd Ayman al-Zawahiri og terrororganisasjonen al-Qaida kommer for alvor på amerikanernes radar.

I årene etter begynner arbeidet med å bevæpne Predator-dronen, som hittil utelukkende er blitt brukt til overvåknings- og rekognoseringsoppdrag. Dette blir ansett som en ny og unik mulighet. I september 2000 spottet nemlig en Predator-drone Bin Laden i Afghanistan og kunne ha gjort det av med al-Qaida-lederen allerede da hvis den hadde vært bevæpnet.

Obama og hans dronehær

Den natten i 2001 da amerikanerne ikke fikk has på Mullah Omar, ble begynnelsen på dronenes æra. Til tross for det mislykkede attentatforsøket var daværende president, George W. Bush, så imponert over dronen at han besluttet at droner skulle utgjøre en stadig større del av den militære innsatsen.

Det var imidlertid først under Obama-administrasjonen at antall droneangrep – over 500 droneangrep primært i Pakistan, Jemen og Somalia – for alvor økte. Under Bush hadde man utført 57.

Økningen i angrep førte også til at mange flere sivile liv gikk tapt, noe som har resultert i gjentatte protester.

Men det har på ingen måte bremset utviklingen. I dag er militære droner en milliardindustri, og mange land har sine egne flåter av de førerløse krigsmaskinene.

De mange droneangrepene har betydd flere sivile tap, noe som har ført til store protester.