Flere av USA mest prominente presidenter har vært involvert i politiske skandaler.

Fem presidentskandaler: Sex, makt og korrupsjon

Verken Donald Trump eller Hillary Clinton kan kalle seg USAs nye president ennå, men lufta er allerede tykk av anklager om politiske skandaler. Og presidentskandaler er ikke noe nytt fenomen - historien er spekket med dem. Vi har trukket fem av de saftigste frem fra glemselen.

Ulysses S. Grant: Whiskey Ring-skandalen

Ulysses S. Grant var amerikansk president fra 1869-1877, og regjeringsperioden var i høy grad preget av korrupsjon.

Best kjent er Whisky Ring-skandalen, som omfattet skatteunndragelse og bestikkelse, og som involverte både høytstående politikere og whiskey-forhandlere.

I 1875 kom det frem at flere regjeringsmedlemmer stappet skatteinntektene fra landets whiskysalg i egne lommer.

Grant reagerte ved å kreve at de skyldige ble straffet, men da det kom frem at han prøvde å beskytte sin private sekretær, som også hadde vært innblandet i saken, rullet skandalen.

Selv om Grant ikke var direkte involvert personlig, ble forsøkene hans på å beskytte sine venner sett på som beviset på at Grants regjering var dypt korrumpert.

Mediene harselerte med Ulysses Grant og hans korrupte medarbeidere.

© Library of Congress

Warren G. Harding: Teapot Dome-skandalen

Warren G. Hardings presidenttid var preget av flere skandaler, men den største var en om økonomisk bestikkelse - den såkalte Teapot Dome-skandalen.

Skandalen oppsto fordi Harding i 1921 overlot kontrollen av landets maritime oljereserver til landets innenriksdepartement - en handling som senere ble dømt ulovlig av amerikansk høyesterett.

Før den tid rakk daværende innenriksminister, Albert B. Fall, å selge rettighetene til oljereserver i Teapot Dome, Wyoming og andre områder til private oljeselskaper til gjengjeld for økonomisk kompensasjon.

Da skandalen begynte å rulle i 1924, hadde Albert B. Fall allerede mottatt over 100 000 dollar i bestikkelse.

Han ble avslørt, dømt og fengslet, i motsetning til Warren G. Harding, som døde av hjertestans midt i presidentperioden i 1923 - før han rakk å bli tiltalt. Men det gikk hardt utover ettermælet, som fortsatt lider under Teapot Dome-skandalen.

Warren Harding døde før Teapot Dome-skandalen begynte å rulle, men ettermælet hans kunne ikke reddes.

© Wikimedia

Richard M. Nixon: Watergate-skandalen

Watergate-skandalen blir ofte kalt tidenes største amerikanske presidentskandale. Det skyldes særlig at det er den eneste skandalen som har fått en president til å trekke seg fra stillingen.

Watergate-skandalen preget begynnelsen av 1970-årene i USA etter at fem menn som arbeidet for Nixon ble tatt på fersk gjerning da de brøt seg inn i Demokratenes hovedkvarter.

Mennene ble i første omgang dømt for innbrudd og avlytting, men under rettssaken kom det frem at de handlet etter ordre fra regjeringssjefen, som så prøvde å skjule sin innblanding.

Til sammen ble 43 mennesker dømt i forbindelse med saken - mange av dem var blant Nixons aller nærmeste medarbeidere. Richard M. Nixon trakk seg fra presidentvervet 9. august 1974.

Richard Nixon måtte gå av som USAs president i 1974 som følge av Watergate-skandalen.

© National Archives & Records Administration

Ronald Reagan: Iran-Contras-skandalen

Selv om det fortsatt ikke er kjent akkurat hvilken rolle Ronald Reagan spilte i Iran-Contras-skandalen, er det han som blir forbundet med saken i dag.

I Reagans regjeringstid solgte USA nemlig våpen til Iran, selv om det var et våpenembargo mot landet. Forklaringen var at USA prøvde å øke mulighetene for å få frigitt en gruppe amerikanske gisler som terrorister holdt fanget i Libanon.

Men inntektene fra våpensalget ble i all hemmelighet brukt til å støtte opprørsgruppen Contras i Nicaragua, som hadde som mål å velte det daværende styret i landet.

Da saken ble avslørt høsten 1986, ble den ført for Den internasjonale domstolen, som avgjorde at USA hadde brutt internasjonal lovgivning.

I USA ble elleve høystående embetsmenn og politkere kjent skyldige i å ha holdt tilbake opplysninger for Kongressen og avgitt falsk forklaring, men det ble aldri funnet avgjørende bevis for Ronald Reagans deltakelse i skandalen.

I 1987 mottok Ronald Reagan "The Tower Commission Report", som gjennomgikk hele forløpet rundt Iran-Contras-skandalen, men som ikke hadde funnet direkte beviser mot presidenten selv.

© The Reagan Library

Bill Clinton: Monica Lewinsky-skandalen

Monica Lewinsky-skandalen hadde alt: Sex, løgn og sensasjoner. Kanskje var det også derfor nettopp denne skandalen overgikk alt annet Bill Clinton hadde vært involvert i.

I 1998 kom det nemlig frem at USAs president, som var gift og hadde et barn, hadde hatt et seksuelt forhold til den 22 år gamle Monica Lewinsky, som jobbet i Det hvite hus.

Det var i seg selv en skandale, men situasjonen tok helt av da Clinton ble beskyldt for å lyve under ed da han nektet for at forholdet hadde funnet sted.

Han ble derfor tiltalt av Representantenes hus for mened og for å hindre retten i å gjøre arbeidet sitt.

Clinton ble frikjent av Senatet og fortsatte senere som president, men ble frakjent advokatbevillingen.

Saken mot Bill Clinton gikk i 1999, da Senatet frikjente ham for anklagene om mened og hindring av rettens gang. Han endte med å bli frakjent advokatbevillingen.

© Wikipedia