Clinton Presidential Library / Wikimedia

Fem presidentskandaler: Sex, makt og korrupsjon

"I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky!" De fleste kjenner Bill Clintons løgnaktige ord fra tv-talen til nasjonen i 1998. Men presidentskandaler er ikke noe nytt fenomen i amerikansk historie. Vi har funnet fem av de største.

1. Ulysses S. Grant

Whiskey Ring-skandalen

Ulysses S. Grant var amerikansk president fra 1869-1877, og regjeringsperioden var i høy grad preget av korrupsjon.

Best kjent er Whisky Ring-skandalen, som omfattet skatteunndragelse og bestikkelse, og som involverte både høytstående politikere og whiskey-forhandlere.

I 1875 kom det frem at flere regjeringsmedlemmer stappet skatteinntektene fra landets whiskysalg i egne lommer.

Grant reagerte ved å kreve at de skyldige ble straffet, men da det kom frem at han prøvde å beskytte sin private sekretær, som også hadde vært innblandet i saken, rullet skandalen.

Selv om Grant ikke var direkte involvert personlig, ble forsøkene hans på å beskytte sine venner sett på som beviset på at Grants regjering var dypt korrumpert.

Mediene harselerte med Ulysses Grant og hans korrupte medarbeidere.

© Library of Congress

2. Warren G. Harding

Teapot Dome-skandalen

Warren G. Hardings presidenttid var preget av flere skandaler, men den største var en om økonomisk bestikkelse - den såkalte Teapot Dome-skandalen.

Skandalen oppsto fordi Harding i 1921 overlot kontrollen av landets maritime oljereserver til landets innenriksdepartement - en handling som senere ble dømt ulovlig av amerikansk høyesterett.

Før den tid rakk daværende innenriksminister, Albert B. Fall, å selge rettighetene til oljereserver i Teapot Dome, Wyoming og andre områder til private oljeselskaper til gjengjeld for økonomisk kompensasjon.

Da skandalen begynte å rulle i 1924, hadde Albert B. Fall allerede mottatt over 100 000 dollar i bestikkelse.

Han ble avslørt, dømt og fengslet, i motsetning til Warren G. Harding, som døde av hjertestans midt i presidentperioden i 1923 - før han rakk å bli tiltalt. Men det gikk hardt utover ettermælet, som fortsatt lider under Teapot Dome-skandalen.

Warren Harding døde før Teapot Dome-skandalen begynte å rulle, men ettermælet hans kunne ikke reddes.

© Wikimedia

3. Richard M. Nixon

Watergate-skandalen

Watergate-skandalen blir ofte kalt tidenes største amerikanske presidentskandale. Det skyldes særlig at det er den eneste skandalen som har fått en president til å trekke seg fra stillingen.

Watergate-skandalen preget begynnelsen av 1970-årene i USA etter at fem menn som arbeidet for Nixon ble tatt på fersk gjerning da de brøt seg inn i Demokratenes hovedkvarter.

Mennene ble i første omgang dømt for innbrudd og avlytting, men under rettssaken kom det frem at de handlet etter ordre fra regjeringssjefen, som så prøvde å skjule sin innblanding.

Til sammen ble 43 mennesker dømt i forbindelse med saken - mange av dem var blant Nixons aller nærmeste medarbeidere. Richard M. Nixon trakk seg fra presidentvervet 9. august 1974.

Richard Nixon måtte gå av som USAs president i 1974 som følge av Watergate-skandalen.

© National Archives & Records Administration

4. Ronald Reagan

Iran-Contras-skandalen

Selv om det fortsatt ikke er kjent akkurat hvilken rolle Ronald Reagan spilte i Iran-Contras-skandalen, er det han som blir forbundet med saken i dag.

I Reagans regjeringstid solgte USA nemlig våpen til Iran, selv om det var et våpenembargo mot landet. Forklaringen var at USA prøvde å øke mulighetene for å få frigitt en gruppe amerikanske gisler som terrorister holdt fanget i Libanon.

Men inntektene fra våpensalget ble i all hemmelighet brukt til å støtte opprørsgruppen Contras i Nicaragua, som hadde som mål å velte det daværende styret i landet.

Da saken ble avslørt høsten 1986, ble den ført for Den internasjonale domstolen, som avgjorde at USA hadde brutt internasjonal lovgivning.

I USA ble elleve høystående embetsmenn og politkere kjent skyldige i å ha holdt tilbake opplysninger for Kongressen og avgitt falsk forklaring, men det ble aldri funnet avgjørende bevis for Ronald Reagans deltakelse i skandalen.

I 1987 mottok Ronald Reagan "The Tower Commission Report", som gjennomgikk hele forløpet rundt Iran-Contras-skandalen, men som ikke hadde funnet direkte beviser mot presidenten selv.

© The Reagan Library

5. Bill Clinton

Monica Lewinsky-skandalen

Monica Lewinsky-skandalen hadde alt: Sex, løgn og sensasjoner. Kanskje var det også derfor nettopp denne skandalen overgikk alt annet Bill Clinton hadde vært involvert i.

I 1998 kom det nemlig frem at USAs president, som var gift og hadde et barn, hadde hatt et seksuelt forhold til den 22 år gamle Monica Lewinsky, som jobbet i Det hvite hus.

Det var i seg selv en skandale, men situasjonen tok helt av da Clinton ble beskyldt for å lyve under ed da han nektet for at forholdet hadde funnet sted.

Han ble derfor tiltalt av Representantenes hus for mened og for å hindre retten i å gjøre arbeidet sitt.

Clinton ble frikjent av Senatet og fortsatte senere som president, men ble frakjent advokatbevillingen.

Saken mot Bill Clinton gikk i 1999, da Senatet frikjente ham for anklagene om mened og hindring av rettens gang. Han endte med å bli frakjent advokatbevillingen.

© Wikipedia