Kan man bli president uten å vinne hjemstaten?

Det sies ofte at en kandidat er nødt til å vinne hjemstaten for å bli valgt til president i USA. Stemmer det?

Hadde det vært opp til velgerne hjemme i New Jersey, ville ikke Wilson blitt gjenvalgt som president i 1916.

En kandidat kan godt bli president uten hjelp fra sine lokale velgere. Men det er vanskelig. Gjennom historien har det bare skjedd tre ganger.

Republikaneren Nixon ble valgt til president i 1968, selv om han tapte i New York. Nederlaget på hjemmebane kom ikke som noen overraskelse, for delstaten var en demokratisk høyborg. Til gjengjeld sikret misnøye med demokratenes håndtering av Vietnam-krigen Nixon et samlet flertall i USA.

Den demokratiske president Wilson var ikke populær, og han ble bare gjenvalgt i 1916 fordi det republikanske partiet få år før var blitt splittet i to. Nederlaget hjemme i New Jersey var en stor ydmykelse, for han hadde både vært rektor på delstatens eliteuniversitet Princeton og guvernør.

Ved valget i 1844 vendte velgerne i Tennessee kandidaten Polk ryggen. De mente at han ikke gjorde nok for å fremme delstatens interesser.