Hadde det vært opp til velgerne hjemme i New Jersey, ville ikke Wilson blitt gjenvalgt som president i 1916.

Kan man bli president uten å vinne hjemstaten?

Det sies ofte at en kandidat er nødt til å vinne hjemstaten for å bli valgt til president i USA. Stemmer det?

En kandidat kan godt bli president uten hjelp fra sine lokale velgere. Men det er vanskelig. Gjennom historien har det bare skjedd tre ganger.

Republikaneren Nixon ble valgt til president i 1968, selv om han tapte i New York. Nederlaget på hjemmebane kom ikke som noen overraskelse, for delstaten var en demokratisk høyborg. Til gjengjeld sikret misnøye med demokratenes håndtering av Vietnam-krigen Nixon et samlet flertall i USA.

Den demokratiske president Wilson var ikke populær, og han ble bare gjenvalgt i 1916 fordi det republikanske partiet få år før var blitt splittet i to. Nederlaget hjemme i New Jersey var en stor ydmykelse, for han hadde både vært rektor på delstatens eliteuniversitet Princeton og guvernør.

Ved valget i 1844 vendte velgerne i Tennessee kandidaten Polk ryggen. De mente at han ikke gjorde nok for å fremme delstatens interesser.