1880-årene: Mennesker ble stilt ut i zoologiske hager

Europeere og amerikanere strømmer til utstillinger av afrikanske slavekvinner og blodtørstige kannibaler i zoologiske hager. De makabre opptrinnene skulle blant annet rettferddigjøre Vestens undertvingelse av Afrika og Østen på 1800-tallet.

Mennesker i bur var dyrehagenes trekkplaster. Folk betalte gladelig for å glane på inuitter, afrikanere og søramerikanere.

Dyrehage stilte ut inuitter, masaier og aboriginer

Mennesker fra fjerne himmelstrøk som Afrika og Østen ble sett på som primitive, tilbakestående og brutale i Vesten, for knapt noen hadde besøkt disse stedene på 1800-tallet.

Samtidig hungret europeere etter det ukjente og særpregede, og det forsto underholdningsagenter og dyreparker i land som Tyskland, Frankrike og England snart å utnytte.

De fraktet australske aboriginer, Masai, inuitter, afrikanere og singalesere til Europa og Amerika, og utsatte dem for stor suksess i for eksempel dyrehager og naturparker.

Som en del av denne tradisjonen ble det for eksempel bygd en Kongolandsby i Frognerparken i Oslo til 100-årsjubleet for den norske Grunnloven, og på fem måneder hadde utstillingen 1,4 millioner besøkende.

Utstillingene passet makthaverne godt

De utstilte gikk ofte en uhyggelig skjebne i møte som ofre for sykdom, hjemlengsel, ydmykelse og selvmord.

Etnografer og underholdningsagenter fremstilte de utenlandske folkene som mindreverdige og dyriske – noe datidens konger og politikere gladelig brukte som påskudd for å kolonisere verden.